Wypadek śmiertelny

Contact us

 

Wypadek śmiertelny

Utrata członka rodziny w wyniku wypadku jest niezmiernie przytłaczającym doświadczeniem. W związku z szokiem i żałobą ciężko jest myśleć o konsekwencjach finansowych takiej straty. Mogą być one szczególnie dotkliwe, jeśli ofiara wypadku była jedynym żywicielem rodziny. Sprawy o odszkodowanie dzielimy tutaj na dwa aspekty – roszczenie prawne ofiary wypadku oraz roszczenia osób, które były na jej/jego utrzymaniu. Należy się także osobna ustawowa zapłata na poczet żałoby.

Roszczenie ofiary

Jeśli ofiara wypadku doznała cierpienia fizycznego lub emocjonalnego przed zgonem, to ten aspekt sprawy będzie obejmował odpowiednie zadośćuczynienie finansowe. Odszkodowanie będzie także pokrywało ewentualne straty finansowe ofiary, które zostały poniesione w okresie pomiędzy wypadkiem, a zgonem. Odszkodowanie nie będzie przyznane w tym zakresie, jeśli śmierć była natychmiastowa i w związku z tym nie wiązała się z cierpieniem fizycznym lub emocjonalnym.

Prawa osób będących na utrzymaniu ofiary

Jeśli wypadek był spowodowany czynem lub zaniedbaniem innej osoby, odszkodowanie za utratę wsparcia finansowego będzie należało się członkowi rodziny, który pozostawał na utrzymaniu ofiary. Nasi prawnicy doradzą Ci, które osoby z rodziny mogą ubiegać się o zadośćuczynienie. Zazwyczaj sprawy te obejmują niepełnoletnie dzieci i wnuki, rodziców lub opiekunów, rodzeństwo, pasierbów, małżonków, byłych małżonków oraz osoby, które dzieliły z ofiarą to samo gospodarstwo domowe przez okres co najmniej dwóch lat.

Ustawowa zapłata na poczet żałoby

Jest to dodatkowa i niezależna od powyższych zapłata jednorazowa, nieprzewyższająca kwoty £11,800. W wygranych sprawach odszkodowawczych strona pozwana dokonuje tej zapłaty na poczet partnera, małżonka lub niepełnoletnich dzieci ofiary wypadku. Osoby te będą miały prawo do takiej zapłaty nawet jeśli nie należy im się żadne z powyższych odszkodowań (roszczenie ofiary lub osób na utrzymaniu).

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie natury prawnej? Skontaktuj się z Zuzanną Piotrowicz pod numerem 020 7482 8437 lub napisz do nas na polish@osborneslaw.com.