Wypadek W Pracy UK

Działanie oparte na wieloletnim doświadczeniu

Wypadek w pracy UK i prawa pracownika. Pracodawcy mają obowiązek dbać o swoich pracowników, bez względu na to, jak mała jest ich firma. W miejscu pracy musi być zapewnione bezpieczeństwo. Potencjalne zagrożenia powinny być eliminowane lub przynajmniej w miarę możliwości ograniczane, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku przy pracy.

Podstawowym prawem brytyjskim regulującym bezpieczeństwo i higienę pracy jest ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 r. Inspekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Health and Safety Executive) publikuje również inne przepisy, które są mniej ogólne i bardziej dopasowane do poszczególnych branży.

Jednak żaden system nie jest doskonały, co oznacza, że wypadki przy pracy nadal się zdarzają. Urazy wynikają z wielu przyczyn, w tym poślizgnięć i potknięć lub na skutek uderzenia lub upadku z wysokości.

Skontaktuj Się Z Nami

Zadzwoń już teraz po darmową konsultację 020 7485 8811

Napisz Do Nas Wyślij do nas wiadomość, a my odpowiemy jak najszybciej!


  Wypadki W Pracy

  Możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeśli:

  – jesteś pracownikiem zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin

  – jesteś samozatrudniony

  – jesteś zatrudniony na umowie tymczasowej

  – przebywasz na okresie próbnym

  – podjąłeś/podjęłaś pracę w agencji

  – pracujesz jako wykonawca lub podwykonawca (jest to częsta sytuacja w budownictwie, gdzie na budowie może być wielu podwykonawców).

  Możesz nawet mieć prawo do odszkodowania, jeśli byłeś/byłaś tylko częściowo odpowiedzialny/odpowiedzialna za swój wypadek (np. jeśli spowodowałeś/spowodowałaś wypadek, ale nie otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej lub wystarczającego przeszkolenia).

  Co robić w razie wypadku w pracy?

  · Poszukaj odpowiedniej pomocy

  Leczenie powinno być twoim priorytetem. Twój uraz może wymagać specjalistycznej opieki medycznej w szpitalu. Upewnij się, że poinformujesz wszystkich obecnych o okolicznościach wypadku, aby zostały one dokładnie spisane. Notatki te mogą być później potrzebne, więc bardzo ważne jest, aby były jak najbardziej jasne i szczegółowe.

  · Zgromadź dowody

  Kiedy tylko możesz, rób notatki z tego, co się stało. Udokumentuj nazwiska wszystkich świadków, którzy mogą potwierdzić Twoją wersję wydarzeń. Możesz rozważyć dostęp do odpowiednich zdjęć czy numerów seryjnych wadliwego sprzętu.

  · Zgłoś wypadek w pracy do pracodawcy

  Aby nadać sprawie wymiar formalny, konieczne jest wpisanie informacji na temat twojego wypadku do Księgi Wypadków (ang. Accident Book). Jeśli nie jest to możliwe, zgłoś wypadek swojemu przełożonemu. Najlepiej zrobić to na piśmie, uwzględniając jak najwięcej szczegółów.

  · Zasiłek chorobowy

  Możesz potrzebować czasu wolnego od pracy, aby odzyskać siły po wypadku. W zależności od pracodawcy, może Ci również przysługiwać prawo do zasiłku chorobowego. W trakcie trwania choroby udokumentuj wszelkie leczenie i rozważ prowadzenie dziennika, w którym opiszesz w jaki sposób Twój wypadek wpłynął na Twoje życie codzienne. Upewnij się, że przechowujesz rachunki za wydatki, które poniosłeś z własnej kieszeni, takie jak np. sesje fizjoterapeutyczne.

  Możesz również otrzymać ustawowy zasiłek chorobowy, jeśli z powodu wypadku przebywasz na zwolnieniu lekarskim. Jeśli twoje obrażenia są poważniejsze, możesz być uprawniony/uprawniona do ubiegania się o zasiłek z tytułu inwalidztwa po wypadku przy pracy.

  · Zgłoś się do kierownika ds. BHP

  Twój pracodawca musi zgłosić każdy poważny wypadek do dyrektora ds. BHP. Jeśli jednak masz wątpliwości czy Twój pracodawca to zrobił, rozważ skontaktowanie się z tą osobą na własną rękę.

  · Powrót do pracy po wypadku

  Jeśli jesteś w stanie wrócić do pracy po wypadku, wolno Ci poprosić o skrócenie czasu pracy lub zmianę obowiązków służbowych do czasu pełnego wyzdrowienia. Jeśli wypadek doprowadził do długotrwałego urazu, pracodawca może być prawnie zobowiązany do wprowadzenia zmian, które ułatwią Twój powrót do pracy.

  Dochodzenie odszkodowania po wypadku przy pracy

  Możesz ubiegać się o odszkodowanie za odniesione obrażenia. Jeśli uważasz, że możesz złożyć wniosek o odszkodowanie, musisz mieć świadomość, że na podjęcie działań prawnych masz trzy lata od daty wypadku. Oznacza to, że musisz szybko działać i i bezzwłocznie uzyskać specjalistyczną poradę prawną.

  Pieniądze, o które możesz się ubiegać, zależą od rodzaju urazu, którego doznałeś/doznałaś i czasu potrzebnego na powrót do zdrowia. Skuteczne roszczenie pokryje koszty rehabilitacji i innych interwencji medycznych. Pokryte zostaną również wszelkie straty finansowe, w tym utrata zarobków i koszty podróży.

  Pamiętaj: nie dochodzisz roszczeń od swojego pracodawcy

  Pracodawcy są prawnie zobowiązani do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które zostanie wykorzystane do wypłaty odszkodowania, jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w czasie pracy. Oznacza to, że nie domagasz się odszkodowania od swojego pracodawcy, ale od jego firmy ubezpieczeniowej.

  Pracownicy, którzy są najczęściej wystawieni na niebezpieczeństwo, są zazwyczaj pracownikami sezonowymi, zarejestrowanymi na zasadach osoby samozatrudnionej w obrębie Government’s Construction Industry Scheme.

  Co wyróżnia Osbornes Law od innych prawników?

  Osbornes Law jest jedną z wiodących brytyjskich kancelarii prawnych zajmujących się roszczeniami z tytułu wypadków w pracy. Nasi prawnicy zajmowali się wieloma przypadkami obrażeń odniesionych w miejscu pracy, począwszy od drobnych poślizgnięć i potknięć, a skończywszy na poważnych uszczerbkach na zdrowiu. Mają świadomość, że poszkodowani pracownicy często nie chcą składać wniosków o odszkodowanie z obawy przed utratą pracy.

  Jak będzie przebiegał cały proces, jeśli zdecydujesz się zaufać naszym prawnikom

  – Konsultacja wstępna

  Omówimy szczegóły Twojej sprawy i najlepszy sposób na przedstawienie Twojego roszczenia. Ta wstępna konsultacja jest bezpłatna i poufna.

  – Określenie odpowiedzialności

  Następnie ustalimy, kto ponosi winę za Twoje obrażenia. Jeśli nie jest to oczywiste, mamy do pomocy doświadczony zespół śledczych. Twój pracodawca może również przeprowadzić wewnętrzne dochodzenie w sprawie Twojego wypadku. Ważne jest, abyś w pełni z nim współpracował/współpracowała.

  – Zrozumienie Twoich potrzeb

  Przyjrzymy się dokładnie charakterowi i skutkom urazu, korzystając w razie potrzeby z pomocy ekspertów medycznych. Na tej podstawie obliczymy kwotę odszkodowania, której naszym zdaniem będziesz potrzebować.

  – Rehabilitacja:

  W przypadku poważnych roszczeń, postaramy się zapewnić „tymczasowe” wypłaty odszkodowań – jest to odszkodowanie wypłacane przed ostatecznym rozliczeniem w celu zaspokojenia wszelkich bieżących potrzeb. Mamy również do dyspozycji zespół specjalistów, który pomoże Ci uzyskać dostęp do najbardziej efektywnej rehabilitacji i odpowiedniego wsparcia.

  – Ostateczne rozliczenie odszkodowania

  Większość roszczeń, którymi się zajmujemy, jest rozstrzygana pozasądowo. Jednak czasami strona odpowiedzialna nie przyznaje się do winy lub nie zgadza się z wysokością odszkodowania, które naszym zdaniem jest potrzebne. W takich okolicznościach wszczynamy postępowanie sądowe.

  W większość prowadzonych przez nas spraw kończy się powodzeniem, a nasi prawnicy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

   

  Skontaktuj się z nami

  Niezależnie od rodzaju wypadku w pracy UK czy nasilenia doznanego urazu, skontaktuj się z naszymi prawnikami, by sprawdzić, czy masz szansę na otrzymanie odszkodowania. Kontakt z prawnikiem zapewni Ci ochronę oraz pewność, że wszystko przebiega zgodnie z procedurami, a odszkodowanie, jakie otrzymasz, jest najwyższe jak to możliwe. Nasz zespół to specjaliści w swoich dziedzinach, którzy odznaczają się również talentem negocjatorskim. Wszystko po to, abyś mógł przejść przez cały proces ze spokojem.

  Masz pytanie natury prawnej? Skontaktuj się z Zuzanną Piotrowicz pod numerem 020 7482 8437 lub napisz do nas na polish@osborneslaw.com.

   

  Wypadek w pracy uk