Egészségügyi Biztonsági Kivizsgálási Hivatal (HSIB)

12 Sep 2022 | Tamara Simon

A HSIB (Healthcare Safety Investigation Branch, Egészségügyi Biztonsági Kivizsgálási Hivatal) egy kivizsgálók és elemzők csoportja alkotta független szervezet, melynek feladata “az NHS (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) finanszírozta ellátásban felmerülő betegbiztonsági problémákkal kapcsolatos független kivizsgálások lefolytatása Anglia szerte”. A HSIB csak a 2017. április 1-e után előfordult betegbiztonsági problémákat vizsgálhatja ki.

Ami a kivizsgálásokat illeti, a szervezet az NHS-től teljesen független. Jóllehet, finanszírozója az Egészségügyi és Szociális Ellátási Minisztérium, illetve az angliai NHS és az NHS Fejlesztés keretein belül működik.

Az angol kormány 2017. szeptemberében közzétette “Az Egészségügyi Szolgálat Biztonsági Kivizsgálásairól” szóló törvényjavaslat tervezetét, hogy javasolja egy új testület, az Egészségügyi Biztonsági Kivizsgálási Hivatal (HSIB) újbóli felállítását, bármely betegbiztonsággal kapcsolatos eset kivizsgálására. Az az elképzelés, hogy a HSIB teljesenen független lesz és folytatja az HSIB munkáját, az anyasági ellátások kivizsgálásának kivételével.

A törvényjavaslat:

 • Létrehozza az Egészségügyi Biztonsági Kivizsgálási Hivatalt (HSIB), mint egy új független befolyásmentes testületet, mely hatáskörrel rendelkezik az NHS-finanszírozta ellátás közben történt betegbiztonsági esetek kivizsgálására;
 • Biztonságos “teret teremt”, ahol a résztvevők annak tudatában nyújthatnak információt a HSIB-nek, hogy az információ nem kerül megosztásra másokkal, és csak bizonyos, korlátozott körülmények között kerülhet nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon; valamint
 • Módosítja a Halottkémekről és Igazságszolgáltatásról szóló 2009. évi törvényt, hogy a helyi hatóságok helyett inkább az NHS jelölhesse ki az orvosszakértőket; és kötelezze az államtitkárt, hogy biztosítsa elegendő orvosszakértő kijelölését Angliában, az ő megfelelő felszereltségüket és a teljesítményük ellenőrzését.

Kikből áll az Egészségügyi Biztonsági Kivizsgálási Hivatal (HSIB)?

Kivizsgálók és elemzők csoportja, Keith Conradi vezetésével. Ő a Fővizsgáló, rengeteg tapasztalattal a légi balesetek terén, és 40 éve hivatásos pilóta. Csapatának további tagjai Dr. Kevin Stewart, aki Ügyvezető Orvosigazgató és Megbízott Kivizsgáló, szakképzett gerontológus; Lynne Spencer, a Vállalati Szolgáltatások Ügyvezető Igazgatója, aki körülbelül 18 éve dolgozik az NHS-nél vállalati igazgatási / kockázatkezelői munkakörben, valamint Dr. Stephen Drage, a Kivizsgálások Ügyvezető Igazgatója, korábban Helyettes Orvosigazgatóként dolgozott egy NHS Trösztnél, és még mindig praktizál, mint intenzív terápiás szakorvos és aneszteziológus.

A csoportok munkacsoportokra tagozódnak, mint például:

 • Az 5 főből álló Információkezelő Egység, akik fontossági sorrendbe rendezik a HSIB eljárásait; kezelik a külső Biztonsági Tájékoztatási Bejelentő Rendszert, valamint az információs és szaktanácsadási adatbázist.
 • A Nemzeti Vizsgálati Csoport, a HSIB magja, és felügyelik a kivizsgálásokat. A csapatot alkotó személyek bőséges tapasztalattal rendelkeznek a projektvezetés, komoly felülvizsgálatok, több szervezetet átfogó vizsgálatok, az NHS-en belüli menedzsment, a biztonságkezelés, baleseti kivizsgálások, ápolás, jog, orvoslás és betegbiztonság terén.
 • Az Anyasági Ellátás Kivizsgálási Csoportja, szülészorvosok és szülésznők csapata, kiknek feladata az összes NHS-nél történt anyasági ellátási eset kivizsgálása.
 • A Felsővezetési Csoport, akik az információkezelésre és technológiára vonatkozó problémákkal foglalkoznak, a pénzüggyel és teljesítménnyel, az adatok megfelelőségével és információkezeléssel, kommunikációval, oktatással, tanulással és fejlődéssel, a belső szabályzattal, a betegek és a nyilvánosság bevonásával stb.
 • A Polgári Partnerségi és Előadó Csoport, a HSIB kül- és beltagjainak egy változatos összetételű csoportja, akik megosztják a betegek és a nyilvánosság bevonásával kapcsolatos tapasztalataikat és szaktudásukat, hogy segítsék és emeljék a HSIB szakmai profilját. Közülük néhányan maguk is megtapasztalták a nem megfelelő színvonalú NHS ellátást vagy elvesztették családtagjukat a rossz NHS ellátás miatt.

Mit csinál a HSIB?

A HSIB csoportok által készített jelentések lényege, hogy minden betegbiztonsággal kapcsolatos ügyet kivizsgáljanak az NHS-en belül.

Két fő programja a Nemzeti Kivizsgálások és az Anyasági Ellátás Kivizsgálása. Betegbiztonsági ügyet bárki jelenthet a HSIB felé. Beterjesztést tehetnek a betegek, a családjuk, az NHS dolgozói (és szervezetei) és a lakosság.

Mi a célja egy HSIB kivizsgálásnak?

A HSIB kivizsgálás fő célja, hogy a betegbiztonsági üggyel kapcsolatos körülmények alapos kivizsgálásra kerüljenek és egy jelentés készüljön. A HSIB vádaskodást vagy ápolási kötelezettségszegéseket nem fog kivizsgálni. Ez nem jogi vizsgálat, a végső jelentés azonban hasznos lehet az Ön ügyvédjének orvosi műhiba esetén.

A HSIB a vizsgálatokba bevonja az ellátásban érintett NHS Trösztöt / egészségügyi dolgozókat, a jelentéstételi eljárásban érintett beteget és családját, és a jelentés véglegesítésével minden nemzeti kivizsgálás nyilvánosságra  kerül.

Az Anyasági Ellátási Kivizsgálásokat nem hozzák nyilvánosságra, de megosztják a családdal, az NHS Tröszttel és a szóban forgó betegbiztonsági esetben érintett egészségügyi szakemberekkel.

A HSIB egyezteti a kivizsgálásokból származó információkat, hogy azonosítani tudják a betegbiztonsággal kapcsolatos témaköröket. Amint egy adott NHS Trösztöt érintően több kivizsgálást is elvégeztek, egy munkamegbeszélést tartanak a kérdéses NHS Tröszttel, ami lehetővé teszi számukra, hogy:

 • Minimálisra csökkentsék az átfedéseket és munkaterhet;
 • Visszajelzés készüljön a gyakori problémákról;
 • Felvessék azokat az intézkedéseket, melyek a biztonság növelése érdekében azonnali felülvizsgálatot igényelnek, rövidebb időn belül, mintha a vizsgálati jelentésünk elkészülésére kellene várni.

Ami az Anyasági Ellátási Kivizsgálásokat illeti, a HSIB megegyezést kötött a CQC-vel (Gondozásminőségi Bizottság) a kivizsgálásokkal kapcsolatos információk megosztására vonatkozólag. Szorosan együttműködnek a Szülés- és Nőgyógyász Orvosok Királyi Kollégiuma Minden Baba Számít minőségfejlesztési programjával is, valamint a MBRRACE-UK (Anyák és Babák: Kockázatcsökkentés auditok és bizalmasan kezelt vizsgálatok révén Anglia szerte) programmal és az NHS Rezolúciós Testületével.

Mennyi HSIB kivizsgálás történik évente?

A Nemzeti Kivizsgálások kapcsán a HSIB akár 30 vizsgálatot is lefolytat évente, és megdöbbentő módon, az Anyasági Ellátás Kivizsgálásai kapcsán 2020. decemberi adatok szerint évi 1000 vizsgálat volt. 2020. augusztusi adatok szerint 1478 Anyasági Ellátási Kivizsgálás indult, és 1083 be is fejeződött, ami 14 angliai régió 130 sürgősségi ellátást nyújtó NHS Trösztjét, ebből 10 NHS Mentőszolgálatot érintett. Nem minden család kíván a HSIB-vel együttműködni, a statisztikai adatok azt mutatják, hogy a családok 87%-a kapcsolódott be az Anyasági Ellátási Kivizsgálásokba, és valamivel több, mint 89% vesz részt a Nemzeti Kivizsgálásokban.

Hatással volt-e a Covid-19 a HSIB kivizsgálásokra?

Láthatóan, 2019. április és 2020. március között 41 gyermekágyi halállal kapcsolatos beterjesztés érkezett az HSIB-hez, míg 2020. március és május között 20.

Hasonló kép rajzolódott ki a születés közbeni magzati halálozással kapcsolatos beterjesztések tekintetében; 2019. április és június között 24 beterjesztés volt, de a 2020. áprilistól júniusig terjedő időszakban 47, ami 50%-os növekedés.

A HSIB kivizsgálások nem helyettesítik a Súlyos Váratlan Esemény Jegyzőkönyvét / Okfeltáró elemzés jegyzőkönyvét, melyet a súlyos esetekben érintett NHS Tröszt készít el belsőleg. Ez azon felül van.

Az Ön orvosi műhibaperes ügyvédje hogyan használja a HSIB jelentését?

Az Osbornes Ügyvédi Irodánál az orvosi műhibákra szakosodott ügyvédeink számos HSIB jelentést kapnak. Amikor a jelentésekben foglalt információ összevetésre kerül a beteg orvosi leleteiben és más vizsgálati jelentésekben található információkkal az segít az ügy felépítésében. A kereset bizonyításához szükséges szakértői értékelést nem helyettesíti; sem a beteg beszámolóját az eseményekről. Ez csupán a többi bizonyíték mellett használható információ.

Ügyvédeink szakterülete a terhességi orvosi műhiba perek, és a HSIB jelentéseit használtuk, amikor az orvosi hanyagság a gyermekek sérülését okozta a szülés során, beleértve a halvaszületéses eseteket, vagy az oxigénhiányos agyi bénulás  okán indított kereseteket. Gabriela Pintilie esetében, ahol a félrekezelés tragikus módon az anya szülés utáni halálához vezetett, egy HSIB kivizsgálás történt, és a jelentés az NHS Tröszt elleni bizonyíték részét képezte.

Tekintettel arra, hogy számos ügyfelünk nem beszéli anyanyelveként az angolt, és sokan nem értik mi történt a szóban forgó eset idején, a HSIB szívesen lefordítja a HSIB jelentéseket az ügyfél által beszélt nyelvre azért, hogy teljesen megérthesse a jelentés tartalmát. Ez igazán nagy segítség, és a mi idegen nyelveket beszélő jogász csapatunk részletesen áttanulmányozhatja ezeket a jelentéseket az ügyféllel annak érdekében, hogy az ügyfél teljes mértékben megértse a tartalmukat.

Ha Ön úgy véli, hogy egy betegbiztonsági ügyet jelenteni kellene a HSIB-nek vagy szeretne egy ügyvéddel beszélni valamely betegbiztonsági kérdés kapcsán, keresse Stephanie Priort, vagy töltse ki az alábbi kapcsolatfelvételi űrlapot. Stephanie az Orvosi Műhiba Szakcsoport vezetője az Osbornes-nál. Vezető orvosi műhibákra szakosodott ügyvédnek lett minősítve Londonban és az AvMA, a betegek biztonságáért küzdő élenjáró jótékonysági szervezet által akkreditált ügyvéd is.

Share this article

Contact

Beszélj egy ügyvéddel

For a free initial conversation call 07702 865 068

Email us Send us an email and we’ll get back to you  Esettanulmányok és CikkekVIEW ALL

  1. 12.9.2022

   Egészségügyi Biztonsági Kivizsgálá...

   A HSIB (Healthcare Safety Investigation Branch, Egészségügyi Biztonsági Kivizsgálási Hivatal) egy kivizsgálók é...

   Read more
  2. 11.7.2022

   Hogyan lehet közúti baleset kapcsán...

   Amennyiben Ön egy Európai Uniós államban közúti balesetbe keveredik, a sérüléseiért és...

   Read more
  3. 11.7.2022

   Hogyan lehet egy repülőgép / hajó...

   Amennyiben Önt külföldre utazás közben érte baleset, lehet, hogy kártérítést tud igé...

   Read more
  4. 11.7.2022

   Mit tegyen, ha megsérül külfö...

   Ha elég balszerencsés ahhoz, hogy baleset éri üdülés közben, van néhány dolog, amit...

   Read more
  5. Nastere Necorespunzatoare
   16.2.2022

   Sikeresen rendeződött egy nemkívánt...

   Az esettanulmány háttere Ügyfelünk, J. 2015. októberében teherbe esett és azt a nehéz dönté...

   Read more
  6. 16.2.2022

   Szepszis – a tudatosság növelése jobb...

   Szeptemberében kollégámmal, Gemma Salmon nal együtt részt vettem London belvárosában az Agysérü...

   Read more
  7. 10.2.2022

   Ügyfelünk £165.000 kártérítést nyert...

   Irodánk £165.000 kártérítést nyert egy ügyfélnek, aki combnyaktörést szenvedett egy munkahelyen törté...

   Read more
  8. 12.7.2021

   Képviseltünk £130,000 kártérítést...

   Ügyfelünk aki gyalogosként kelt át, egy útkereszteződésen gázolás áldozata lett, nem sokkal az elő...

   Read more
  9. 12.7.2021

   Gyári munkás £9,200 kártéríté...

   Képviseltünk, aki gyári munkásként volt alkalmazva, balesete napján alumínium lapokat dolgozott fel egy...

   Read more
  10. 12.7.2021

   Konyhai kisegítő munkás £60,000 kártérí...

   Képviseltünk, aki konyhai kisegítőként dolgozott egy étteremben, súlyos sérülést szenvedett alkarjá...

   Read more
  11. 12.7.2021

   Mik a lehetőségeim abban az esetben,...

   Váratlan sérülések sajnos komoly anyagi problémákhoz, adósságokhoz vezethetnek, amelyek esetenként tová...

   Read more
  12. 12.7.2021

   Gepjarmu balesetek soran sajnos gyakran elofordul, hogy a...

   Ilyen esetben a karokozo koteles megteriteni a karokat ( altalaban a kotelezo gepjarmu felelossegbiztositason keresztul). Tapasztalataink szerint a karosultak gyakran nincsenek...

   Read more

  VIEW ALL

  • En tiszta szivbol ajanlom Diaekat!!! A fiam ugye is allitolag haladt…aztan elvallaltak Diaek es most mar lathatova valik az alagut vege. Ok par honap alatt tobbet tettek, mint a masik iroda tobb mint 2 ev alatt!!!!

   Adel Horanszky

  • Ajanlani tudom Oket, gyors ugyintezes, teljes koru felvilagositas es garantalt gyozelem!

   Zsuzsanna Varga

  • En mar nyertem Diana Magyar es az Osbornes segitsegevel. Peren kivul fizetett az akkori munkaltatom biztositoja egy ettol sokkal kisebb serulesert.

   Adam Jenes

  • Kedves Diana es ugyvedi iroda!
   Viszont kivanok en is az iroda minden dolgozojanak hasonlo jokat es szepet. S egyben ajanlom az irodat minden kedves bajba jutott honfitarsamnak. S ez uton szeretnem megkoszonni faradhatatlan, kitarto munkajukat a karteritesi ugyemben. Csak a legjobbakat tudom mondani az irodarol es meg egyszer KOSZONOM (igy nagy betuvel)
   Tovabbi sikereket kivanok az ugyvedi irodanak

  • Koszonom szepen a segitseget es tamogatasat az en esetembern!
   Nagyon halas vagyok Onnek es a cegnek!
   Minden jot!

  • Most olvastam Andrew e-levelet az alperesek ajanlatarol (£13.500) Azonnal vissza is irtam egy BIG CONGRATULATION-t es azt hogy itt a vege az ugynek. Kerem tolmacsolja szoban is Andrew fele, hogy fogadjuk el az alperesek ajanlatat. Onnek is nagyon gratulalok es nagyon koszonom a segitseget.

  • Megerkezett a penz. Megegyszer koszonok mindent.
   Szep napot kivanok!

  • Megkaptam az emailt, elolvasom es elkuldom a napokban az ertekelest! Szeretnem megkoszonni a kitarto munkajukat es az emberseges, nyugodt, biztato hozzaallasukat az ugyemhez. Orulok hogy Onokre talaltam es vegig csinaltak velem ezt a ket evet. Minden jot kivanok Onoknek a kesobbiekre, jo egeszseget es sok sikeres ugyet a cegnek!