Chevron pointing up icon

Thank you for the hard work and patience and for being so patient with my constant questions.

Personal Injury Client

Jaro Bernat

Jaro joined Osbornes as in 2010. His personal injury caseload consists of workplace accident, road traffic accident as well as criminal injuries compensation claims. He also assists the department’s senior solicitors with complex high-value claims. His priorities are understanding the clients’ circumstances and instructions, making the law clear and keeping clients fully informed about their options. His focus is on identifying the strengths and weaknesses of the evidence throughout the life of the claim and maximising out-of-court settlement with minimum risk to the client.

Jaro speaks English, Slovak, Hungarian and Czech.

Clients can contact Jaro by phone on 0775 255 1479 or 0207 482 8433 or by email at jaro.bernat@osborneslaw.com.

Advokát Jaro Bernat je k dispozícii na čislach 0775 255 1479 alebo 020 7482 8433.

Jaro žije v Anglicku od roku 2000 a v Osbornes Law pracuje od roku 2010. Právo vyštudoval v Londýne s ohodnotením výborný.

Zastupuje klientov, ktorí žiadajú odškodné po pracovnom úraze, dopravnej nehode a pochybení lekárov. Jeho prioritou je pochopiť inštrukcie klienta a dokonale sa oboznámiť s prípadom. Dbá o včasnú identifikáciu silných aj slabých stránok prípadu s cieľom dosiahnuť maximálne mimosúdne vyrovnanie pri súčasnom udržaní minimálneho rizika pre klienta. Okrem riešenia vlastných prípadov asistuje našemu právnickému tímu. Prispieva nielen svojou odbornosťou ale aj jazykovými schopnosťami. Umožnuje stovkám slovensky a česky hovoriacich klientov domáhať sa spravodlivosti. V minulosti pracoval aj na známom prípade slovenskej rodiny, ktorej anglická sociálna služba odňala deti. Je známy svojou ochotou a zanietenosťou.

  Speak to a Lawyer.

  Camden

  Livery House, 9 Pratt Street, London NW1 0AE
  Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660
  DX Number 57053 Camden Town

  Hampstead

  28A Hampstead High Street, Hampstead, NW3 1QA
  Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660

  Your Privacy | Cookies Policy

  Contact a Lawyer

  Enter your details below to receive a call from Osbornes:


   Speak To A Lawyer

   Trustpilot

   Request Callback