Znęcanie się nad dzieckiem

Contact us

 
 

Znęcanie się nad dzieckiem

Jeśli jako dziecko byli Państwo ofiarą przemocy fizycznej bądź wykorzystywania seksualnego lub emocjonalnego, nasz zespół do spraw związanych z obrażeniami cielesnymi w kancelarii prawnej Osbornes pomoże Wam ubiegać się o odszkodowanie. Zdajemy sobie w pełni sprawę, że uzyskane odszkodowanie finansowe nie jest w stanie zrekompensować cierpienia, jakie wyrządziła Państwu przemoc fizyczna. Jednak mamy nadzieję, że w pewnym stopniu pomoże ono odbudować i poprawić jakość Waszego życia oraz życia Waszych najbliższych, którzy również mogli ucierpieć w wyniku przemocy. Mając na uwadze ten istotny szczegół, warto skontaktować się z prawnikami z kancelarii Osbornes w celu uzyskania informacji, czy mają Państwo szansę na pozytywne rozpatrzenie roszczeń.

Sposoby zajmowania się roszczeniami z tytułu wykorzystywania dzieci

Prawnicy kancelarii reprezentują dzieci lub dorosłych, którzy w dzieciństwie doznali głębokiego urazu psychicznego, spowodowanego wspomnieniami związanymi z wykorzystywaniem. Bywa tak, że wspomnienia te leżą przez jakiś czas głęboko uśpione dopóty, dopóki późniejsze wydarzenia nie przyczynią się do ich przypomnienia. Pomożemy Państwu wnieść powództwo odszkodowawcze przeciwko pojedynczym jednostkom, pracodawcom, rodzicom zastępczym, domom dziecka, szkołom, opiece społecznej, które umieściły dziecko pod opieką osób, u których padło ono później ofiarą przemocy lub przeciwko osobom, które dopuściły się zaniedbania pod względem zapewnienia ochrony dzieciom wykorzystywanym w placówkach opiekuńczych lub w domach rodzinnych.

Dlaczego powinni Państwo zaufać naszym prawnikom

Nasz zespół pracuje pod kierownictwem Stephanie Prior oraz Stuarta Kightley, członków Association of Personal Injury Lawyers (stowarzyszenie prawników zajmujących się sprawami w zakresie obrażeń ciała). Stephanie, która jest również członkiem Association of Child Abuse Lawyers (stowarzyszenia prawników zajmujących się sprawami w zakresie wykorzystywania dzieci). Stephanie specjalizuje się w procesach sądowych tego typu od końca lat 90. Nasza firma została również doceniona za specjalistyczną wiedzę oraz troskę o klientów. Prawo w zakresie wykorzystywania dzieci jest skomplikowane i stale się rozwija. W związku z tym ważne jest, aby powierzyli Państwo swoją sprawę kancelarii specjalizującej się w odszkodowaniach za znęcanie się nad dziećmi. Zapewniamy Państwa, że dzięki naszemu doświadczonemu zespołowi będziecie traktowani z należytym szacunkiem i poufnością, czyli w sposób, jaki oczekiwaliby Państwo od profesjonalistów.

Naszym klientom oferujemy:

  • Bezpośrednie spotkania przed zaakceptowaniem sprawy
  • Oszacowanie sprawy na szczeblu partnerskim w celu upewnienia się, że porada otrzymana przed rozpoczęciem Państwa roszczeń jest na najwyższym poziomie.
  • Uczciwość i otwartość – już na wstępie powiemy Państwu o szansach pozytywnego rozpatrzenia sprawy, wysokości odszkodowania oraz czasie potrzebnym na przeprowadzenie formalności z nim związanych. Informacje te dostaną Państwo potwierdzone na piśmie
  • Stałą komunikację i konsultację, dzięki którym będą Państwo na bieżąco informowani o przebiegu i decyzjach związanych ze sprawą
  • Jeśli zaakceptujemy Państwa sprawę, będziemy ją prowadzić na podstawie umowy No Win No Fee (nie wygrywasz, nie płacisz).
  • Upewnimy się, że pracownik zajmujący się Państwa sprawą będzie do Waszej dyspozycji drogą telefoniczną lub mailową w celu przedyskutowania wszelkich szczegółów i wątpliwości
  • Wyznaczymy Państwu osobę nadzorującą pracownika prowadzącego Waszą sprawę, w wyniku czego będziemy w stanie doradzić Państwu, czy roszczenia o rekompensatę zostały przyjęte

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie natury prawnej? Skontaktuj się z Zuzanną Piotrowicz pod numerem 020 7482 8437 lub napisz do nas na polish@osborneslaw.com.