Prawo Rodzinne

Prawnicy w naszej kancelarii specjalizują się w sprawach rodzinnych, należąc tym samym do zrzeszenia „Resolution”, którego celem jest mediacja i ugodowe zakończenie sporów rodzinnych. Zależy nam, by każdy przypadek doprowadzić do jak najlepszego i najszybszego rozwiązania problemów rodzinnych, tak aby każda ze stron konfliktu była zadowolona. Chętnie podejmujemy się spraw o różnym charakterze, takich jak:

 • Rozwody
 • Podział majątku
 • Ustalenie separacji
 • Spory wynikające ze wspólnego pożycia.
 • Ustalanie opieki nad dziećmi
 • Ustalanie praw dziadków w stosunku do wnuków
 • Prowadzenie mediacji
 • Kwestie alimentacyjne
 • Adopcje
 • Rodzicielstwo zastępcze
 • Prawo dzieci

Rozwód w UK

Załamanie małżeństwa jest trudnym i bolesnym doświadczeniem. Jeśli zdecydowałeś, że twoje małżeństwo się skończyło, nasi prawnicy rozwodowi pomogą w przeprowadzeniu Cię przez proces uzyskania rozwodu. Aby go uzyskać, musisz udowodnić sądowi, że małżeństwo uległo bezpowrotnemu załamaniu. Nasi prawnicy mogą również doradzać w kwestiach związanych z dziećmi oraz finansami, które należy rozwiązać w przypadku rozpadu małżeństwa.

Władza rodzicielska a rozwód rodziców

Staramy się jak zachęcać do porozumienia, aby uniknąć cierpienia zarówno opiekunów, jak i dzieci, chociaż zapewniamy, że argumenty i obawy naszych klientów są naszym priorytetem. Ogólną zasadą stojącą za podejściem sądu jest zbadanie, co leży w najlepszym interesie dziecka i jak można to osiągnąć. Część opiekunów może samodzielnie dojść do ugody, inni mogą skorzystać z uczestnictwa w mediacji lub negocjacji za pośrednictwem radców prawnych. W niektórych przypadkach odpowiedni może okazać się wniosek do sądu. Przed jego złożeniem opiekunowie są zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym i ocenie mediacji (MIAM). Jest to spotkanie, na którym strony otrzymują informacje na temat mediacji, a także sposoby rozwiązania sporu bez interwencji sądu. MIAM są przeprowadzane przez upoważnionych mediatorów rodzinnych.

Alimenty w Anglii

Organem właściwym do wyliczania alimentów na rzecz dziecka jest rządowa Agencja Alimentacyjna (Child Support Agency). W przypadku, gdy rodzic uchyla się od płacenia świadczeń, agencja może wszcząć odpowiednie procedury sądowe. Jeśli mają państwo jakiekowiek dodatkowe pytania w zakresie świadczonych przez nas usług, prosimy o kontakt pod nr telefonu 020 7681 8685 lub wypełnienie kwestionariusza dostępnego na naszej stronie internetowej.

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie natury prawnej? Skontaktuj się z Zuzanną Piotrowicz pod numerem 020 7482 8437 lub napisz do nas na polish@osborneslaw.com.