Odškodné: ako dokázať, že sa úraz stal vinou zamestnávateľa

24 Jan 2022 | Jaro Bernat
Warehouse

Table of Contents

Zákony Anglicka a Walesu predpisujú, že svoj nárok a tvrdenia musí dokázať práve zranená osoba (teda žiadateľ alebo zamestnanec). Ten od koho odškodné žiada (teda odporca alebo zamestnávateľ) nemusí dokazovať nič. Zákony samozrejme predpisujú, čo musí zamestnávateľ urobiť, aby zabezpečil pracovisko a znížil riziko úrazu.

Žiadosť o odškodné je úspešná práve vtedy, keď žiadateľ s pomocou svojho advokáta dokáže:

  1. ako k úrazu došlo a že sa úraz stal pri výkone povolania (rec o tom bola v minulom clanku)
  2. že sa úraz stal vinou zamestnávateľa alebo kolegu
  3. že úraz spôsobil nejaké zranenie.

Tento informačný článok bude zameraný na druhy bod. V skratke: ak za uraz nemoze zamestnavatel, kolega alebo ina osoba, nie je narok na kompenzaciu. Ako dokazeme a ako niekomu “prišijeme” právnu zodpovednosť za pracovný úraz?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť:

  1. Bezpečné pracovisko
  2. Vhodné pracovné a ochranné pomôcky
  3. Vhodný a bezpečný pracovný postup
  4. Kompetentných kolegov

Bezpečné pracovisko je široký pojem. Úrazy sa stávajú najčastejšie pri pošmyknutí (na zem sa dostala voda alebo olej, no nik im nevenoval pozornosť) alebo pri zakopnutí (tovar je nevhodné uložený a ťažko sa okolo neho pohybuje, odpad sa neodstraňuje včasné a dôsledne) . V niektorých skladoch nie je dobre riadená premávka, následkom čoho sa v tesnej blízkosti míňajú chodci a stroje.

Vhodné pomôcky majú uľahčiť prácu a znížiť riziko úrazu. Čo ak šéf nariadi dvom 60kg chlapom, aby z regálu zložili 50kg vážiaci trezor a to ručne? Čo ak je trezor tak vysoko, že sú chlapi nútení postaviť sa na rebrík – každý z nich na svoj rebrík? Šéf si síce dobre zapamätal, že jeden muž podľa pravidiel nesmie sám dvíhať viac ako 25kg, no v takejto situácii jednoduchá matematika môže iba uškodiť: 2 x 25kg sa nerovná 50kg, pretože dvaja muži nedokážu bezpečné zložiť 50kg trezor, pričom sa za ním musia naťahovať a ešte aj balancovat na rebríku. Problém by vyriešilo dvihacie zariadenie alebo plošina. V tomto prípade nechýbala len technika ale aj vhodný pracovný postup – malo sa to robiť úplne ináč.

Navyše, pracovné pomôcky, náradie, musia byť kvalitné a udržiavané v dobrom stave.

Kolega je nekompetentný, ak sa zamestnávateľ neuistil, že svoju prácu dokáže vykonávať správne a bez toho, aby ohrozil iných. Očakáva sa, že pracovníci budú riadne zaškolení a navyše na ich prácu bude dohliadať plné kvalifikovaný nadriadený, ktorý si bude všímať chyby a dávať veci na správnu mieru.

Zaujímavost na záver: ak zamestnávateľ urobil všetko potrebné, no napriek tomu jeden kolega druhému spôsobí úraz následkom vlastnej nepozornosti či nedbanlivosti, právnu zodpovednosť ponesie zamestnávateľ a ten (častejšie jeho poisťovňa) vyplatí odškodné.

Príklad: v sklade premáva 200 kolegov na vozíkoch LLOP. Všetci sú riadne zaškolení, pracovnisko je čisté, suché a premávka logicky riadená, LLOP-y sú v dobrom stave. Jeden kolega sa na chvíľu obhliadne za seba, nestihne zastaviť a narazí do kolegu, ktorý zastal pred ním. Právnu zodpovednosť ponesie zamestnávateľ.

A ako vinu či zodpovednosť dokážeme? Bez právnika to nepôjde.

Share this article

Contact

Kontaktujte nás

Konzultácia je nezáväzná a bezplatná 07752 551 479

EMAIL US Pošlite nám email - ozveme sa Vám