Kancelaria Osbornes

14 Jan 2019 | Magdalena Knez
magda

Table of Contents

Kancelaria Osbornes wygrywa rekordowe odszkodowanie za amputowane palce w wysokości 1 miliona funtów!

Kancelaria Osbornes reprezentuje pracownika fabryki, który doznał częściowej amputacji palców dominującej ręki podczas pracy przy maszynie. W ubiegłym miesiącu uzyskał 1 milion funtów z tytułu odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

Wnioskodawca nigdy wcześniej nie pracował przy podobnej maszynie, a jego pracodawca nie zapewnił mu należytego przeszkolenia w tym zakresie. Dopiero od kilku tygodni pracował w tej fabryce, gdy z powodu niedoboru personelu, został skierowany do pracy na linii produkcyjnej. Jeden z jego współpracowników miał mu udzielić szkolenia, ale całe szkolenie sprowadziło się do krótkiej demonstracji jak należy obsługiwać maszynę bez udzielenia ostrzeżenia o grożących niebezpieczeństwach, co ostatecznie spowodowało, że jego palce zostały złapane przez maszynę.

Pracodawca szybko przyjął na siebie odpowiedzialność za spowodowanie wypadku, a zarzuty o zaniedbanie wspólne okazały się bezpodstawne. Sprawą zajęli się Ben Posford oraz Sam Collard z wydziału trwałych obrażeń ciała kancelarii Osbornes, którzy mogli skoncentrować się na gromadzeniu dowodów medycznych i innych w celu poparcia tego roszczenia, przy jednoczesnym zapewnieniu funduszy na program zarządzania roszczeniem, dzięki któremu wnioskodawca mógł radzić sobie z fizycznymi i psychologicznymi skutkami wypadku oraz zapłacić za nowoczesną protezę palców. Odszkodowanie na kwotę miliona funtów pozwoli mu do końca życia na zakup koniecznych protez, a ponadto innych sprzętów pomocniczych oraz dostosowanie samochodu umożliwiające prowadzenie jedną ręką.

Uważa się, że to jedna z najwyższych kwot odszkodowania za tego typu uraz. Skarżący otrzymał również rekompensatę z tytułu przyszłych utraconych zarobków i zmniejszenie końcowego systemu emerytalnego, aby przynajmniej pod względem finansowym znajdował się w takiej pozycji, jakby wypadek w miejscu pracy nigdy się nie zdarzył.

Share this article

Contact