Uprowadzenie Dziecka 

Jeżeli podejrzewasz, że drugi rodzic planuje uprowadzić/ wywiezć Twoje dziecko z Wielkiej Brytanii bez Twojego pozwolenia, jak najszybciej skontaktuj się z prawnikiem.

Prawnik powinien jak najszybciej złożyć wniosek do sądu o odpowiednie orzecznie. Sąd może zakazać wywozu dziecka, a nawet zabrać paszport dziecka i drugiego rodzica na przechowanie.

Twój prawnik może także skontaktować się z policją, by ta przekazała dane dziecka slużbom granicznym wraz z ostrzeżeniem o możliwości uprowadzenia.

W sytuacjach, w których drugi rodzic lub dziecko mają podwójne obywatelstwo, prawnik może napisać list do odpowiedniego konsulatu lub ambasady z prośba o odmówienie ewentualnego wniosku o paszport.

Jeżeli dziecko zostało już wywiezione do kraju, które jest sygnatariuszem Konwencji Haskiej lub Konwencji Europejskiej prawnik może złożyć dla Ciebie wniosek o nakaz powrotu dziecka do Wielkiej Brytanii. Polska jest sygnatariuszem obydwu konwencji.

Jeżeli dziecko zostało zabrane do kraju, które nie jest sygnatariuszem wspomianych konwencji, prawnik może Ci pomóc uzyskać pomoc sadu oraz informację, co do praw i przepisów / precedur obowiązujących w tym kraju.

Legal Aid Agency to instytucja do spraw bezpłatnej pomocy prawnej. Jeśli nie stać Cię na prawnika możliwe, że przysługuje Ci dofinansowanie z Legal Aid Agency.