Chevron pointing up icon

Dzieci

Solicitors in London

Sprawy dotyczące opieki nad dziećmi i prawami rodzicielskimi

Zalecane jest aby w miarę możliwości rodzice osiągneli porozumienie jak najwcześniej aby uniknąć nie potrzebnego stresu zarówno dla rodzicóow jak i dzieci.

Główną zasadą, którą kieruje się sąd jest dobro dzieci. Wielu rodzicom udaje się dojść do porozumienia w sprawie opieki nad dziećmi, inni mogą skorzystać z mediacji lub spróbować negocjacji przez prawników. W niektórych sytacjach sprawa będzie musiała zostać złożona do sądu.

Przed złożeniem sprawy do sądu, rodzice są zobowiązani do odbycia spotkania MIAM. Jest to spotkanie na którym obydwoje rodzice otrzymają informacje na temat mediacji oraz sposobów w jakich ich sprawa może zostać rozwiązana bez udziału sądu.

Jeśli jednak ingerencja sądu jest potrzebna, jest wiele postanowień które sąd może wydać: 

– Child Arrangement Order – jest to postanowienie, w którym sąd decyduje z kim powinny zamieszkać dzieci i/lub z kim i kiedy powinny mieć kontakt.

– Prohibited Steps Order – jest to postanowienie, które coś powstrzymuje/

zabrania, np. opuszczenie kraju z dzieckiem.

– Specific Issue Order – jest to postanowienie, w którym sąd może zdecydować o różnych aspektach życia dziecka jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, np. do której szkoły dziecko powinno uczęszczać

Inną ważną częścią prawa dotyczącego opieki nad dziećmi są prawa rodzicielskie. Prawa rodzicielskie są zdefiniowane jako prawa i obowiązki związane z rodzicielstwem. Matki automatycznie mają prawa rodzicielskie. Ojcowie którzy byli w związku małżeńskim, gdy urodziło się dziecko i ojcowie których imię widnieje na akcie urodzenia (jeśli dziecko urodziło się po 1 grudnia 2003).

Legal Aid Agency to instytucja do spraw bezpłatnej pomocy prawnej. Jeśli nie stać Cię na prawnika możliwe, że przysługuje Ci dofinansowanie z Legal Aid Agency.

 

  Speak to a Lawyer.

  Accreditations

  Latest Family Law News

  Introducing Your Family Law Legal Team

  Osbornes has an experienced team of specialist family-law lawyers to assist with your case / situation

  arrow pointing up

  Camden

  Livery House, 9 Pratt Street, London NW1 0AE
  Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660
  DX Number 57053 Camden Town

  Hampstead

  28A Hampstead High Street, Hampstead, NW3 1QA
  Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660

  Your Privacy | Cookies Policy

  Contact a Lawyer

  Enter your details below to receive a call from Osbornes:


   Trustpilot

   Speak To A Lawyer

   Request Callback