Dzieci

Sprawy dotyczące opieki nad dziećmi i prawami rodzicielskimi

Zalecane jest aby w miarę możliwości rodzice osiągneli porozumienie jak najwcześniej aby uniknąć nie potrzebnego stresu zarówno dla rodzicóow jak i dzieci.

Główną zasadą, którą kieruje się sąd jest dobro dzieci. Wielu rodzicom udaje się dojść do porozumienia w sprawie opieki nad dziećmi, inni mogą skorzystać z mediacji lub spróbować negocjacji przez prawników. W niektórych sytacjach sprawa będzie musiała zostać złożona do sądu.

Przed złożeniem sprawy do sądu, rodzice są zobowiązani do odbycia spotkania MIAM. Jest to spotkanie na którym obydwoje rodzice otrzymają informacje na temat mediacji oraz sposobów w jakich ich sprawa może zostać rozwiązana bez udziału sądu.

Jeśli jednak ingerencja sądu jest potrzebna, jest wiele postanowień które sąd może wydać: 

– Child Arrangement Order – jest to postanowienie, w którym sąd decyduje z kim powinny zamieszkać dzieci i/lub z kim i kiedy powinny mieć kontakt.

– Prohibited Steps Order – jest to postanowienie, które coś powstrzymuje/

zabrania, np. opuszczenie kraju z dzieckiem.

– Specific Issue Order – jest to postanowienie, w którym sąd może zdecydować o różnych aspektach życia dziecka jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, np. do której szkoły dziecko powinno uczęszczać

Inną ważną częścią prawa dotyczącego opieki nad dziećmi są prawa rodzicielskie. Prawa rodzicielskie są zdefiniowane jako prawa i obowiązki związane z rodzicielstwem. Matki automatycznie mają prawa rodzicielskie. Ojcowie którzy byli w związku małżeńskim, gdy urodziło się dziecko i ojcowie których imię widnieje na akcie urodzenia (jeśli dziecko urodziło się po 1 grudnia 2003).

Legal Aid Agency to instytucja do spraw bezpłatnej pomocy prawnej. Jeśli nie stać Cię na prawnika możliwe, że przysługuje Ci dofinansowanie z Legal Aid Agency.