Wypadek w pracy – kto wypłaca odszkodowanie?

7 Nov 2019

Table of Contents

Istnieje wiele rodzajów spraw związanych z wypadkami w pracy. Oto krótki przewodnik po brytyjskim systemie prawnym w związku z uzyskaniem odszkodowania.

  • Urazy w pracy obejmują: wypadki na budowach i w fabrykach, urazy związane z pracą siedzącą, a także wypadki z udziałem pracowników na samozatrudnieniu, czyli tzw. self-employed
  • Twój pracodawca jest zobowiązany do oceny ryzyka i do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu jego wyeliminowania lub ograniczenia
  • Jeśli ryzyko nie zostanie ocenione lub podjęte kroki nie będą wystarczające, pracodawca zazwyczaj będzie odpowiedzialny za konsekwencje ewentualnego wypadku.

Należy pamiętać, że dochodzenie odszkodowania za wypadek w pracy nie jest sprawą bezpośrednio przeciwko pracodawcy. Prawo w Anglii mówi, że każdy pracodawca ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia od wypadków swoich pracowników. Niektórzy obawiają się złożyć wniosek o odszkodowanie. Uważają, że może to źle wpłynąć na relacje między nimi a ich szefami i współpracownikami. Obawiają się również, że mogą zostać zwolnieni lub zmuszeni do odejścia z powodu złej atmosfery w pracy. Zaznaczamy więc, że wniosek o  odszkodowanie kierowany jest do ubezpieczyciela, a nie pracodawcy.

Nie powinieneś czuć się winny z powodu dochodzenia swoich praw w związku z wypadkiem w pracy. Twoje działanie może zapobiec takim incydentom w przyszłości. Chronisz więc zarówno siebie, jak i innych współpracowników.

Share this article