Lek na padaczkę powiązany z wadami wrodzonymi u dzieci

14 Jan 2019

Table of Contents

Walproinian sodu, to silny lek na padaczkę, który w Wielkiej Brytanii przepisywany jest rok rocznie tysiącom pacjentek pod takimi nazwami firmowymi jak Epilim, Episenta oraz Epical. Ten silny lek zapobiega napadom padaczki, aczkolwiek stwierdzono, że jego stosowanie niesie z sobą 10 proc. ryzyko wystąpienia zwyrodnień fizycznych u dzieci urodzonych przez kobiety, które stosują ten lek. Ponadto, u dzieci tych pojawia się 40% ryzyko wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych takich jak problemy z nauką i autyzm.

Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii od lat 70-tych leki bazowane na walproinianie sodu wpłynęły na rozwój blisko 20 tys. dzieci. Wiele kobiet, które przyjmowało ten lek twierdzi, że nie były właściwie poinformowane o związanym z jego stosowaniem ryzykiem, pomimo, że już w latach 80-tych pojawiły się opracowania medyczne w których powiązano stosowanie walproinianu u kobiet w ciąży z potencjalnym ryzykiem dla rozwijającego się płodu.

W tej samej sprawie już toczy się postępowanie wytoczone przez 1200 francuskich rodzin przeciwko producentowi leku Sanofi. Rodziny zarzucają producentowi głównie to, że nie podjął dostatecznych kroków, aby ostrzec kobiety przed ryzykiem związanym z jego przyjmowaniem w trakcie ciąży. Rodziny dotknięte tym w Wielkiej Brytanii oraz ich prawnicy będę z uwagą śledzić przebieg postępowania we francuskich sądach i niewykluczone jest, że angielskie rodziny też wstąpią na drogę sądową.

Głównym zagadnieniem jest tu ustalenie czy istniejące obecnie ostrzeżenia są wystarczające, aby przyszłe matki mogły właściwie ocenić ryzyko stosowania leku podczas ciąży. Instrukcje, które otrzymują lekarze sugerują, że walproininan nie powinien być przepisywany kobietom w ciąży, chyba, że nie ma innego bezpieczniejszego środka i po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy z pacjentką na temat ryzyka. Pomimo, że od wielu lat instrukcje stosowania leku przeznaczone dla pacjentów zawierają wzmiankę o potencjalnym wpływie na rozwój nienarodzonego dziecka, wydaje się jasne, że wiele kobiet czuje się niedoinformowanych i uważa, że nie wyraziło świadomej zgody na przepisywanie im tego leku.

Zgodnie z angielskim prawem w przypadku, kiedy lekarz prosi pacjenta o wyrażenie zgody przed przyjęciem danej formy leczenia (lub leku), ale nie informuje pacjenta o wszystkich związanych z danym leczeniem niebezpieczeństwach, może doprowadzić do tego, że pacjent może wytoczyć lekarzowi sprawę z powództwa cywilnego o zaniedbanie.

Europejska Agencja Farmakologiczna ma bliżej przyjrzeć się temu, czy obecnie stosowane ostrzeżenia są wystarczające. W tym tygodniu w Londynie odbędzie się zebranie komisji, podczas której wiele kobiet, których dzieci urodziły się z problemami będzie składało zeznania na ten temat.

Ważne, aby rozstrzygnąć te kwestie i aby wskazówki, które otrzymują lekarze przepisujący leki oraz informacje udzielane pacjentom były aktualne i odpowiednie. Co więcej, kobiety, które są w stanie udowodnić, że nie udzieliły świadomej zgody na zastosowanie tego leczenia będę mogły starać się o odpowiednie odszkodowanie za krzywdę, która spotkała je oraz ich dzieci.

Kancelaria Osbornes Law dba o to, jak traktowani są pacjenci zarówno przez personel medyczny w szpitalu, jak i ze strony prywatnych usług zdrowotnych. Jeśli uważasz, że opieka, którą otrzymałeś Ty lub osoba bliska nie spełniała standardów oczekiwanych od kompetentnego profesjonalisty, prosimy o kontakt z naszym Partnerem i specjalistką ds. zaniedbań medycznych panią Stephanie Prior pod numerem telefonu: 020 7681 8671.

Share this article