Vinník neznámy. Kto vyplatí odškodné po dopravnej nehode?

16 Feb 2021

Table of Contents

Štandardný postup v prípade nehody je taký, že poškodená osoba pošle (väčšinou v zastúpení advokátom) žiadosť o odškodné poisťovni vinníka nehody. Čo však v prípade, ak je vinník nehody neznámy alebo známy je, ale v čase nehody nemal platné poistenie? Riešenie existuje.

MIB

Už po 2.svetovej bola v Británii zriadená organizácia MIB. Nejedná sa o tajných agentov zo známeho hollywoodského filmu, ale o Motor Insurance Bureau. MIB plní niekoľko úloh. Okrem iného prijíma žiadosti o odškodné po nehode, okolnosti nehody vyšetruje a odškodné nakoniec v opodstatnených prípadoch aj vypláca. Do jej rozpočtu je povinná prispievať každá poisťovňa, ktorá ponúka motoristom povinné havarijné poistenie. Dôvod je nasledovný: po britských cestách premáva milión nepoistených vodičov! Každý poctivý vodič za poistenie zaplatí nemalú čiastku a približne £30 z nej putuje do rozpočtu MIB.

Aký je postup, ak je vinník nehody známy ale nepoistený?

Toto je tá lepšia možnosť. MIB z právneho hľadiska preberá úlohu, ktorú by zaujala poisťovňa vinníka. Váš advokát žiadosť pošle MIB a rieši ju s MIB bežným spôsobom mimosúdnou cestou a, ak to bude nutné, súdnou cestou (napríklad vtedy, ak MIB nemieni prijať zodpovednosť za nehodu alebo vyplatiť odškodné v prijateľnej výške). Advokát organizuje vyhotovenie odborných posudkov (väčšinou lekárskych posudkov). Advokát a klient takto spolu rozhodujú, aké informácie a podklady MIB dostane a v ktorej chvíli. Získajú tým určitú výhodu.

Aký je postup, ak je vinník nehody neznámy?

Vinník nehody je neznámy, keď:

  • Z miesta nehody ušiel a nie sú o jeho totožnosti známe dostatočne alebo žiadne údaje
  • Z miesta nehody neušiel, ale poskytol nepravdivé či neúplné údaje

Treba vedieť, že rozhodujúce sú údaje osoby, nie auta. Ak je ŠPZ auta vinníka známa, ale meno vinníka nie, tak postup pri žiadaní bude nasledovný.

Advokát žiadosť pošle MIB. MIB poverí agenta, ktorý sa s klientom spojí. Nasleduje osobné stretnutie (počas pandémie video hovor). Počas neho agent položí množstvo otázok. Na základe odpovedí klienta vyhotoví svedeckú výpoveď. V prípade potreby sa MIB obráti na svedkov a políciu. Na základe dostupných podkladov sa MIB rozhodne, či prijíma právnu zodpovednosť v mene neznámeho vinníka. Ak áno, MIB dá vyhotoviť lekársky posudok a navrhne odškodné. Ak je s ním klient nespokojný, je možnosť odvolať sa, ale nie je možné podať súdnu žalobu, čo je jedna nevýhoda.

Druhou nevýhodou je skutočnosť, že MIB zohráva v prípravnom procese dôležitú úlohu. Treba však mať na myslí, že aj keď toto nie je ideálny postup, vedie často k odškodneniu nevinných účastníkov nehody.

Niekoľko poznámok na záver:

  • Vedenie vozidla bez platného poistenia je trestný čin, ktorý s určitosťou bude riešiť polícia
  • Ak má osoba poistenie, poisťovňa môže od zmluvy odstúpiť a to aj so spätnou platnosťou: poistku zruší, ako keby nikdy neexistovala. Osoba sa ocitá bez platného poistenia. Toto sa stáva napríklad, keď osoba neudala poisťovní pravdivé údaje, prestala platiť poistné, bola pod vplyvom drog/alkoholu atď.
  • Okrem trestného stíhania sa nepoistený vinník nehody musí pripraviť na exekúcie, ktoré zaháji MIB. Ak MIB vyplatí odškodné a právne trovy, využije všetky prostriedky, aby peniaze získala späť.

 

 

Share this article