Koronavírus versus naša kancelária

19 Mar 2020

Table of Contents

Chceme vás ubezpečiť, že súčasná krízová situácia v Británii a vo svete nemá dopad na poskytovanie právnych služieb našou kanceláriou. Naďalej pokračujeme v riešení už rozbehnutých prípadov a prijímame nových klientov.

Vedenie kancelárie podniklo včasné kroky ešte predtým, ako britská vláda začala prijímať prvé opatrenia. To nám teraz umožňuje bez prerušenia pokračovať v práci.

Pre zaujímavosť uvedieme, že naša kancelária má 135 členov personálu, ktorých väčšina sídli v jednej kancelárii v Camden Town v Londýne a niekoľko kolegov sídli v menšej kancelárii v neďalekej oblasti Hampstead. Už pred vypuknutím epidémie sme mali k dispozícii počítačové a iné technológie umožňujúce prácu z domu či vzdialenejších lokalít. Tieto technológie využívalo asi 20 kolegov súčasne.

Vedenie kancelárie považovalo za prvoradé znížiť počet pracujúcich v kancelárii, aby sa zamedzilo šíreniu nákazy či už v kancelárii alebo na hromadnej doprave. Asi 100 členov personálu teda momentálne pracuje z domu využívajúc spomínané technológie. Osobné stretnutia s klientmi sú obmedzené na úplne minimum, avšak prostriedky ako telefón, Skype, Facetime či email umožňujú bezproblémovú komunikáciu.

Očakáva sa, že Londýn v blízkych dňoch a zvyšok krajiny možno neskôr budú umiestnené do karantény. Pre nás to bude “business as usual.”

Kríza v vy

V istých sférach sa život spomalili alebo dostal na bod mrazu. V nadchádzajúcich mesiacoch však budú mnohí z vás v kľúčových odvetviach pod tlakom viac ako doteraz. Zamestnanci skladov, predajní, donáškových služieb, dopravných spoločností a zdravotných zariadení budú pracovať viac hodín a rýchlejšie, aby zabezpečili potrebný tovar a služby. Ľudia v každom odvetví pocítia, že bude nutné zastupovať práceneschopných kolegov. Tým stupne riziko úrazu.

Ak sa zraníte nie vlastnou vinou, aj v týchto nezvyčajných časoch budute mať možnosť nárokovať si odškodné.

Share this article