Úraz na verejnom priestranstve?

16 Apr 2020
caution sign

Table of Contents

Pod verejným priestranstvom sa v Anglicku a Walese považujú všetky miesta, na ktoré môže vstúpiť verejnosť. Nejde teda len o chodníky či parky, ale aj supermarkety a ich parkoviská, reštaurácie, plavárne, fitness centrá a tak ďalej.
Balík odškodného v tejto krajine pozostáva z položiek ako bolestné, náhrada ušlej mzdy, náhrada cestovných či zdravotných nákladov a podobne. Vo väčšine prípadov odškodné vypláca poisťovňa vinníka – teda osoby alebo firmy, ktorá zodpovedala za bezpečnosť miesta, na ktorom došlo k úrazu.
Je takmer isté, že nejaký druh poistky sa vzťahuje na daný úraz.

Poistenie právnej zodpovednosti zamestnávateľa (Employers’ Liability insurance)

Aj keď nedošlo k pracovnému úrazu, odškodné je možné žiadať práve z takejto poistky. Väčšina firiem prevádzkujúcich priestory zamestnáva niekoľko ľudí. Zákon ukladá povinnosť týchto ľudí – zamestnancov, živnostníkov, dodávateľov – kryť, aby v prípade pracovného úrazu mohli dostať odškodné. Dôležité však je, že takáto poistka sa vzťahuje aj na širšiu verejnosť, ktorá môže byť postihnutá aktivitami firmy, napríklad:
– Parkovisko supermarketu je pokryté ľadom. Pošmyknúť sa môže zamestnanec ale aj zákazník. Obaja môžu čerpať náhradu z rovnakej poistky.
– Stavebná firma postavila lešenie nad chodníkom. Na lešení sa môže zraniť jej pracovník. Pod lešením sa môže zraniť chodec, keď z lešenia niečo spadne. Poistka sa vzťahuje na oboch.
Ak k úrazu dôjde, je nutné oznámiť ho bezodkladne zodpovednej osobe. Ak tak nie je možné urobiť hneď, tak hneď po ošetrení. Meno poisťovne by vinník nemal zatajovať. Certifikát poistenia by mal byť ľahko dostupný v priestoroch reštaurácii, obchodov a podobne.
Fotografie a svedkovia pomôžu dokázať, čo spôsobilo úraz.

Poistenie úrazov na verejnosti (Public Liability insurance)

Tento druh poistenia majitelia priestorov nie sú povinní uzavrieť. Mnohí ho však majú, pretože poskytuje dodatočné krytie a výhody.

“Treba si dávať pozor a úrazu sa vyhnúť”

Niektorí ľudia majú aj takýto radikálny názor. Skutočnosť je taká, že človek nemôže venovať 100% pozornosť stavu podlahy v nákupnom stredisku alebo sledovať, či sa nad chodníkom vo výške nedeje niečo nebezbečné. Firmy, zamestnávatelia a ich pracovníci majú povinnosť dbať o bezpečnosť verejnosti. Ak majiteľ parkoviska necháva jeho povrch roky chátrať, nepochodí s tvrdením, že zákazník mohol dávať pozor a vyhnúť sa vytknutiu členka.
Dobrý advokát si poradí aj komplikovanými situáciami a pomôže vám dostať sa k odškodnému, ak ste si úraz nespôsobili vlastnou vinou.
Jaro Bernat, advokát (solicitor) kancelárie Osbornes Law, Vám poradí, aké máte možnosti, ak chcete požiadať o odškodné po pracovnom úraze, dopravnej nehode alebo inom incidente či po pochybení lekárov.
Kontaktujte ho súkromnou správou priamo na Facebook (www.facebook.čom/SlovenskipravnicivUK alebo https://www.facebook.com/Český-právník-v-UK-796190667110555 ), telefonicky/sms na čísle 0775 255 1479 alebo telefonicky na čísle 0207 482 8433. Na oboch čísla je možnosť zanechať hlasovú správu.
Kancelária Osbornes Law zastupuje klientov od roku 1974 a získala početné ocenenia.

Share this article