Sepsa- większa świadomość może prowadzić do lepszych wyników

31 Oct 2019

Table of Contents

Diagnozowanie sepsy

Nie istnieje jedna przyjęta definicja sepsy, a te, które były stosowane, zmieniały się wiele razy na przestrzeni lat. Jednak profesor Klein ze szpitala Great Ormond Street podał definicję, która jest obecnie najczęściej stosowana:

„Sepsa jest ostrą, niespecyficzną, uogólnioną, zapalną odpowiedzią na infekcję”

Sama infekcja nie stanowi problemu u pacjentów z sepsą (chociaż źródło infekcji musi być kontrolowane), ale raczej reakcja organizmu na tę infekcję. W najcięższych przypadkach reakcja może prowadzić do niewydolności wielonarządowej, a nawet śmierci.

Wczesne rozpoznanie sepsy może być niezwykle trudne. Wiele objawów występujących u pacjentów jest podobnych do innych często spotykanych stanów, na przykład przeziębienia, szczególnie w ciągu pierwszych czterech do sześciu godzin. To lekarze pierwszego kontaktu często stanowią pierwszy punkt kontaktu dla osób chorych. Muszą oni podjąć odpowiednie kroki, aby upewnić się, że nie prawidłowo zdiagnozowali sepsę. Po pierwsze, dr Mike Ingram poinformował, że lekarze rodzinni powinni zapisywać swoje obserwacje u pacjentów. Jednym z typowych objawów choroby, jest zwiększona częstotliwość oddechów. Chociaż sama obserwacja nie umożliwi lekarzowi ogólnemu postawienia pełnej diagnozy, zanotowanie szczegółów, oraz porównanie najnowszych obserwacji z poprzednimi, pozwoli lekarzowi wykryć pogorszenie stanu pacjenta i podjąć odpowiednie działania.

Dr Ingram stwierdził, że w gabinecie lekarskim zdarza się średnio jeden przypadek sepsy u pacjenta rocznie. Wyzwaniem dla każdego lekarza rodzinnego jest identyfikacja tego pacjenta. Często „przeczucie”, że coś jest nie tak, jest najsilniejszym bodźcem. Istnieją również narzędzia, których lekarz rodzinny może użyć, aby postawić diagnozę sepsy lub ją wykluczyć. Na przykład Sepsis Trust opracował takie wytyczne dla lekarzy rodzinnych. Dr Ingram zidentyfikował szereg zagrożeń, przez które lekarze pierwszego kontaktu mogą nie wykryć sepsy, co może doprowadzić do narażenia ich na przyszłe roszczenia dotyczące zaniedbań medycznych:

  • Brak rejestracji parametrów życiowych – takich jak ciśnienie krwi, puls, częstość oddechów, temperatura i saturacja. Lekarze rodzinni powinni rejestrować parametry życiowe na piśmie, aby wykryć wszelkie nieprawidłowości
  • Diagnozowanie biegunki i wymiotów jako zapalenia żołądka i jelit – lekarze rodzinni często polegają na tej diagnozie, ale powinni upewnić się, że są w stanie wykluczyć sepsę. Jeśli nie są pewni, nie powinni ryzykować
  • Utrata ciągłości opieki – jeśli objawy nie ustępują, pacjent często wraca do przychodni lekarskiej. Zazwyczaj jednak zostaje wtedy przyjęty przez innego lekarza. Jeśli ten nie zna pacjenta, znacznie trudniej będzie wychwycić mu nietypowe zachowanie
  • Nie słuchanie pacjenta – dr Ingram stwierdził, że słuchanie pacjenta jest jedną z najważniejszych rzeczy, które może zrobić lekarz rodzinny. Jeśli pacjent mówi lekarzowi, że nigdy wcześniej nie czuł się tak źle (co często zdarza się u pacjentów z sepsą), powinna to być czerwona flaga i i wskazówka by zlecić dalsze badania
  • Porady telefoniczne – nie są one tak wiarygodne, jak osobista wizyta. Łatwiej jest zauważyć, że człowiek jest poważnie chory, podczas rozmowy twarzą w twarz. Jeśli lekarz ogólny ma obawy, że dzieje się coś poważnego, powinien nalegać, aby pacjent przyszedł do przychodni
  • Fałszywa diagnoza – lekarz rodzinny nie powinien stawiać diagnozy, chyba że jest jej prawie pewny. Ważne jest, aby „zabezpieczyć” pacjenta, mówiąc mu, aby wrócił lub zgłosił się na pogotowie, jeśli jego stan się pogorszy

Z punktu widzenia prawnika, notatki medyczne klienta powinny być dokładnie zbadane, aby zidentyfikować wszelkie przypadki, w których można stwierdzić, że opieka lekarza rodzinnego spadła poniżej racjonalnie oczekiwanego poziomu.

Skutki sepsy

Dr Stone wyjaśnia, że sepsa jest stanem dynamicznym, a jej rozwój jest znacznie bardziej złożony niż zwykłe zapalenie lub replikacja drobnoustrojów. Może mieć negatywny wpływ na szereg tkanek i narządów, a jej postęp będzie przyspieszał w miarę upływu czasu.

Mimo że wczesne podjęcie leczenia antybiotykami i płynami jest najskuteczniejsze i prowadzi do najlepszych rezultatów, dr Stone zauważył, że późne leczenie nadal może pozytywnie wpływać na wyniki u pacjentów. Jednym z powszechnych argumentów przyczynowych stosowanych przez pozwanych w przypadkach zaniedbań medycznych jest to, że stan był zbyt zaawansowany, aby jakakolwiek interwencja medyczna była skuteczna.

Wytyczne USA stanowią:

„Zalecamy podawanie IV środków przeciwdrobnoustrojowych jak najszybciej po rozpoznaniu oraz w ciągu godziny w przypadku sepsy i wstrząsu septycznego”

Wraz ze wzrostem opóźnień w podawaniu leków przeciwdrobnoustrojowych występuje również zwiększona zachorowalność, a zatem występują skutki krótkoterminowe, a także długoterminowe, których prawdopodobieństwo wystąpienia zwiększa się wraz z opóźnieniem podania leków. Czas ma kluczowe znaczenie w przypadkach sepsy i często można wykazać, że gdyby interwencja nastąpiła wcześniej, wyniki byłyby lepsze dla pacjenta.

Dr Stone powiedział, że prawnicy powinni wziąć pod uwagę harmonogram wydarzeń, zarówno bakterię infekujący, jak i reakcję pacjenta. U pacjentów, którzy przebywają w szpitalu już w szoku septycznym, stworzenie harmonogramu wydarzeń może być niezwykle trudne.

Dr Stone podkreślił kilka typowych problemów:

  • Późna prezentacja – po zdiagnozowaniu sepsy mógł minąć długi czas do pierwszej prezentacji dla personelu medycznego. Oskarżeni mogą argumentować, że nawet w przypadku naruszenia obowiązku wynik leczenia byłby w każdym razie taki sam
  • Wiele wcześniejszych i obecnych chorób współistniejących – oskarżeni mogą twierdzić, że sprawiło to, że przeżycie sepsy jest mało prawdopodobne, nawet przy optymalnej terapii
  • Zakażenie bardzo nietypową, oporną bakterią – oskarżeni twierdzą, że w takich przypadkach początkowy niewłaściwy wybór antybiotyku może mieć miejsce i jest to nieuniknione. W rezultacie może wystąpić opóźnienie w rozpoczęciu skutecznego leczenia

W świetle powyższego, ustalenie związku przyczynowego po każdym naruszeniu obowiązków może być niezwykle trudne w przypadkach sepsy, szczególnie tych, które nie doprowadziły do ​​śmierci.

Jeśli chcesz odbyć poufną rozmowę z naszym polskojęzycznym zespołem prawnym i dowiedzieć się więcej na temat swoich praw w kwestiach zaniedbań medycznych, zadzwoń pod numer 020 7482 8437 lub odwiedź naszą stronę internetową https://prawnikwuk.com/

Share this article