Pracovné úrazy v skladoch a odškodné

3 Mar 2020

Table of Contents

V skladoch Spojeného Kráľovstva pracuje okolo 370 tisíc ľudí. V rokoch 2017-2018 bolo Bezpečnostnému úradu (Health and Safety Executive – HSE) hlásených 5700 pracovných úrazov, z toho 1200 vážnych. Za vážne zranenia sa považujú zlomeniny, poranenia hlavy a hrudníka, poškodenie zraku, amputácie končatín. Zaujímavosťou je, že Amazon hlásil nepomerne veľa, presne 149 úrazov (vážnych aj menej vážnych), čo si všimli médiá aj zástupcovia odborov (union).

Skutočný počet úrazov v skladoch tejto krajiny bude mnohonásobne vyšší, pretože HSE je zamestnávateľ povinný hlásiť len isté druhý úrazov: tie ktoré spôsobili vážne zranenia ALEBO menej vážne zranenia s práceneschopnosťou viac ako 7 dní. Mnohí pracovníci si po úraze všimli, že na nich zamestnávateľ naliehal, aby sa vrátili do práce ešte pred uplynutím 7 dňovej lehoty. Mohli odznieť slová ako “poďte do práce, aj keď nevládzete pracovať – dáme vám prácu v kancelárii, kým sa zotavíte.” Väčšinou sa týmto zamestnával snaží vyhnúť nahláseniu úrazu HSE.

Je práca v sklade nebezpečná? Nie ale..

Z čísel vyplýva, že iba malé percentov pracovníkov sa zraní. Stovkám tisícom pracovníkov sa úraz nestane. Na väčšine pracovísk je poriadok, dodržiava sa bezpečný pracovný postup.

Najčastejšie k úrazom dochádza pri ručnej manipulácii tovaru (dvíhaní, ťahaní, atď), následkom pošmyknutia/zakopnutia, pádom pracovníka z výšky alebo pádom tovaru na pracovníka. Za najvážnejšími úrazmi treba hľadať ťažkú techniku: vysokozdvižné a iné vozíky.

Ako dochádza k úrazom?

Za úrazy najčastejšie môžu:

  1. Kolegovia
  2. Zamestnávateľ
  3. Sám pracovník

Pri žiadosti o odškodné musí advokát dokázať, že úraz bol zapríčinený kolegom alebo zamestnávateľom. Ak napríklad zamestnávateľ zabezpečil pracovisko a poskytol školenie, tak síce nemôže osobne za to, že vodič vozíka nechtiac narazil do kolegu, avšak zo zákona je právne zodpovedný za nepozornosť vodiča a musí odškodné vyplatiť v mene vodiča. Ak pracovisko nie je zabezpečené a medzi regálmi sa miešajú bez akýchkoľvek pravidiel vozíky a chodci, tak je zamestnávateľ priamo na vine.

Rovnaké pravidlo platí napríklad aj prípade, ak kolega nechá pri palete viazací materiál, na ktorom sa potkne pracovník. Je to zlyhanie kolegu, ale zodpovednosť nesie zamestnávateľ. Ak kolega nikdy nebol informovaný o tom, čo by s materiálom mal robiť alebo ak neboli poskytnuté odpadkové koše, tak je priamo vinný zamestnávateľ.

V našej kancelárii riešime takýchto prípadov. Väčšinou ide o zranenia s dobou práceneschopnosti niekoľko týždňov až mesiacov. Zastupujeme však aj klientov, ktorí čelia vážnym trvalým následkom:

  1. Jeden nás klient kráčal po vyznačenej trase. Vodič vysokozdvižného vozíka si robil skratku a približoval sa ku klientovi zo zadu. Kvôli hluku ho nás klient nepočul. Z neznámych príčin vodič nezastavil ani sa mu nevyhol. Klient prišiel o nohu nad kolenom. Zabezpečili sme pre neho operáciu, ktorá bola prvou svojho druhú: chirurg mu nasadil na zbytok stehennej kosti veľkú titaniovu skrutku, na ktorú bude možné v blízkej budúcnosti naskrutkovať robotickú protézu (noha bude podobná nohe robota z filmu Terminátor). Odškodné bude vo výške mnohomilionov libier.

2.         Iný klient kráčal za vysokozdvižným vozíkom, ktorého vodič bez varovania zaradil spiatočku a rozdrvil klientovi nohu. O tu neprišiel, avšak bolo potrebných viacero operácií, vrátane transplantácie kože.

 

Share this article