Najnowsze spojrzenie na opioidy i inne uzależnienia od leków

20 Nov 2019
hospital waiting list

Table of Contents

Wyczekiwany z niecierpliwością raport pt. „Uzależnienie i wycofanie związane z niektórymi lekami na receptę” został wydany.

Raport został zlecony w celu zbadania skali, dystrybucji i przyczyn uzależnienia od leków na receptę oraz tego, co można zrobić, aby temu zaradzić. Raport sugeruje, że coraz więcej osób otrzymuje recepty na benzodiazepiny (pierwotnie stosowane w latach 50., 60. i 70. w leczeniu lęku i bezsenności); leki „Z”, gabapentynę, pregabalinę, leki przeciwdepresyjne i leki opioidowe. Ponadto, od co najmniej 10 lat większa liczba osób przyjmuje je niejednokrotnie dłużej niż powinny. Niektóre z nich mogą przestać działać po pewnym czasie, dlatego przepisujący je lekarze powinni regularnie sprawdzać receptę pacjenta, aby upewnić się, że jest ona odpowiednio dobrana do celu.

Analiza danych Public Health England (PHE) wykazała, że ​​w latach 2017-2018 aż 11,5 miliona dorosłych w Anglii (26% dorosłej populacji) otrzymało i wykupiło przynajmniej jedną receptę na którykolwiek z tych leków. Wyniki były następujące:

 • leki przeciwdepresyjne – 7,3 miliona osób (17% dorosłej populacji)
 • opioidowe leki przeciwbólowe – 5,6 miliona (13%)
 • gabapentynoidy – 1,5 miliona (3%)
 • benzodiazepiny – 1,4 miliona (3%)
 • leki-Z – 1,0 mln (2%)

Ilość leków przeciwdepresyjnych i gabapentinoidów wzrósł od 2015/2016, ale pozostałe nieznacznie spadły. Kobietom przepisywano więcej leków niż mężczyznom, a opioidy i gabapentynoidy przepisywano częściej w obszarach Anglii gdzie występuje trudniejsza sytuacja materialna.

Statystycznie rzecz biorąc, 1 na 4 osoby w Anglii przepisywano benzodiazepiny, leki „Z”, gabapentynoidy, leki opioidowe na przewlekły ból nienowotworowy lub leki przeciwdepresyjne.

Raport sugeruje, że „wytyczne kliniczne określają, że benzodiazepiny zwykle nie powinny być przepisywane na dłużej niż 2–4 tygodnie. Długotrwałe przepisywanie opioidów na przewlekły ból nienowotworowy nie jest skuteczne u większości pacjentów. Niektórzy z nich potrzebują długoterminowego przyjmwania leków przeciwdepresyjnych, aby zachować efekty i zapobiec nawrotom ”.

Dodatkowo:

„Niewłaściwe ograniczenie leków może zwiększyć szkody, w tym ryzyko samobójstwa, i może skłonić niektóre osoby do poszukiwania leków z nielegalnych lub mniej uregulowanych źródeł, takich jak apteki internetowe. Należy również zwiększać świadomość społeczną i kliniczną dotyczącą innej pomocy, takej jak terapia poznawczo-behawioralna ”.

Benzodiazepiny
Są skuteczne w leczeniu ostrego lęku i bezsenności, ale muszą być uważnie monitorowane przez lekarzy, którzy je przepisują. Są uzależniające, a efekty odstawienia leku takiego jak ten mogą powodować dalsze problemy dla osoby przyjmującej lek.

Leki-Z
Podobnie jak benzodiazepiny, leki-Z (zopiklon, zaleplon i zolpidem) są często przepisywane na dłużej niż powinny.

Wytyczne kliniczne stwierdzają, że:

„W 2014 r. European Medicines Agency poinformowała, że ​​zalecaną dawką zolpidemu powinna być pojedyncza dawka przed snem, a przez kolejne 8 godzin należy unikać prowadzenia pojazdów. Leki-Z mogą z czasem utracić jakikolwiek efekt terapeutyczny i spowodować tolerancję oraz ryzyko uzależnienia, dlatego ulotka odradza długotrwałe stosowanie: recepta powinna trwać tak krótko, jak to możliwe i nie przekraczać 2 tygodni, włączając zmniejszanie dawki w celu wyłączenia leku, dla zolpidemu, nie więcej niż 2 do 5 dni w przypadku przejściowej bezsenności i 2 do 3 tygodni w przypadku krótkotrwałej bezsenności przy użyciu zopiclonu”.

Przeciwdepresyjne
Raport sugeruje, że nie są one uzależniające, ale mogą wystąpić problemy z nagłym odstawieniem, ponieważ osoba, która nagle przestaje przyjmować leki przeciwdepresyjne, może cierpieć:

 • „F (flu-like symptoms): objawy grypopodobne – letarg, zmęczenie, ból głowy, ból, pocenie się
 • I (insomnia): bezsenność – w tym intensywne sny i koszmary
 • N (nausea): nudności – i czasami wymioty
 • I (imbalance): brak równowagi – zawroty głowy, uczucie pustki w głowie
 • S (sensory dosturbances): zaburzenia czucia – odczucia „pieczenia”, „mrowienia”, „elektryczności” lub „szoku”
 • H (hyperarousal): nadmierne pobudzenie – lęk, drażliwość, pobudzenie, agresja, mania, szarpnięcie ”

Dlatego rozsądne jest zapewnienie stopniowego zmniejszania dawki leku przez pewien czas, a następnie jego zaprzestanie. Nadzór medyczny jest prawdopodobnie najbezpieczniejszym sposobem.

Opioidy
Raport sugeruje, że u wielu pacjentów opioidy są przyjmowane w celu zwalczania przewlekłego bólu, szczególnie bólu pleców, i że niektórzy producenci takich leków sugerują, że w takim wypadku opioidy są wymagane.

Stwierdzono, że w Stanach Zjednoczonych od połowy lat 90. do końca dekady nastąpił czterokrotny wzrost liczby nowych użytkowników opioidów (z 628 000 do 2,4 miliona) oraz wzrost o 135% (od 1995 do 2002 r.) nagłych przypadków w szpitalach z udziałem opioidów ”.

W Anglii, w ciągu ostatnich 10 lat przepisuje się pacjentom coraz więcej recept na opioidy. Pod względem statystyk jesteśmy za USA, ale podążamy w tym samym kierunku. Opioidy mają swoje zastosowanie w krótkotrwałym uśmierzaniu bólu, ale długoterminowe przepisywanie takich leków naraża pacjentów na ryzyko uzależnienia.

Zalecenia raportu Public Health England są zwięzłe:

 • „Zwiększenie dostępności i wykorzystania danych na temat przepisywania leków, które mogą powodować uzależnienie lub wycofanie, w celu zapewnienia większej przejrzystości oraz pomocy w zapewnieniu spójności i zgodności praktyki z wytycznymi.
 • Poprawa wytycznych klinicznych i prawdopodobieństwo, że będą one przestrzegane.
 • Poprawa informacji dla pacjentów i opiekunów na temat przepisanych leków i innych metod leczenia oraz zwiększenie świadomego wyboru i wspólnego podejmowania decyzji przez lekarzy i pacjentów.
 • Poprawa wsparcia dostępnego z systemu opieki zdrowotnej dla pacjentów uzależnionych od leków przepisywanych na receptę lub z nich rezygnujących.
 • Dalsze badania dotyczące zapobiegania i leczenia uzależnienia od leków przepisywanych na receptę i ich wycofywania ”.

Odpowiednie leki na odpowiedni okres czasu

Konieczne jest podejście multidyscyplinarne, aby zapewnić pacjentom przepisanie leków, których potrzebują na wymagany czas. Niektórzy pacjenci będą chcieli natychmiastowego wyleczenia w przypadku długotrwałego stanu, a inni mogą potrzebować krótkoterminowej ulgi w przypadku stanu ostrego. Kluczem do sukcesu jest zapewnienie kombinacji leków przepisanych pacjentowi.

Pracownicy służby zdrowia muszą regularnie sprawdzać recepty, co zmniejszy ryzyko długotrwałego uzależnienia od leków, należy rozważyć również inne opcje, takie jak terapia CBT na depresję lub fizjoterapia na długotrwały ból. W przypadku niektórych pacjentów, ale nie u innych, mogże być wymagane długoterminowe przyjmowanie leków. Koszty dla pacjenta pod względem zdrowia i NHS pod względem obciążeń finansowych można poprawić, jeśli zastosuje się rozsądne podejście do przepisywania leków.

Share this article