Kакъв е размерът на обезщетението което мога да получа ако подам иск за компенсация при инцидент?

14 Jan 2019

Table of Contents

Страданията и проблемите, които се появяват след злополуки може да имат сериозни последствия за Вас и Вашето семейство. Когато започнем работа по вашия иск, ние държим да се уверим, че ще получите адекватно обезщетение, което включва следните 3 аспекта. 

Вие получавате: 

1. Парична компенсация за болките и страданията които са ви причинени. Те се определят от медицински експерт, с когото ние ви уреждаме преглед или консултация. 

2. Компенсация за пропуснати приходи или бъдеща загуба на доходи, ако нараняването или заболяването е сериозно и се налага да ползвате болнични или не можете да се върнете на работа. 

3. При нужда, може да получите и сума за частно медицинско лечение и рехабилитация, които ще ви помогнат да се възстановите възможно най-бързо, както и сума за всички разходи, възникнали във връзка с инцидента като например разходите за пътуване до болници или разходи за лекарства. 

Когато предявявате иск за компенсация при телесна повреда, ващият адвокат ще изиска информация, за да се установят с точност детайлите на вашия случай. Тази информация може да включва: 

• Детайли за произшествието, например кога, къде и как се е случило. 

• Медицинската диагноза за контузията ви и предписаното лечение. 

• Подробности за свидетели на инцидента и данни за връзка с тях. 

• Доказателство за претърпяната загуба на доходи, ако има такива. 

• Данни за всички финансови разходи, възникнали в резултат на инцидента. 

Обадете се и говорете на български със Снежина Янкова и Елида Димитрова от адвокатска кантора ‚Озборнс‘. Те ще Ви посъветва дали може да предявите иск за обезщетение на принципа, че не плащате за адвокатските услуги, ако делото Ви не бъде спечелено (No Win No Fee). 

Свържете се със Снежина на тел: 07516 441448 /020 7681 9013 и емейл: syankova@osbornes.net 

Или с Елида на тел: 07843349633 / 02076818675 или на имейл: elida.dimitrova@osborneslaw.com


Share this article