Ранени на обществено място – какви са моите права?

11 May 2020

Table of Contents

Ако сте ранени на обществено място, може да имате право на обезщетение за телесна повреда. Това обезщетение ще покрие болките и страданията, загуба на приходи и всякакви правни и медицински разходи, направени в резултат на Вашето нараняване.

Но как можете да направите иск и какви са вашите права?

Ето кратко описание на видовете застраховки, към които можете да претендирате, и препоръки как да получите достъп до адвокат, който да ви помогне.

Права относно застраховка на работодателите

Работодателите са отговорни за здравето и безопасността на своите служители. Те обаче са отговорни и за здравето и благополучието на всеки, който влиза в пряк контакт с техните бизнес помещения. Тези хора могат да включват клиенти или просто обикновени членове на обществото. Поради тази причина повечето работодатели са задължени по закон да извършват застраховка “Гражданска отговорност” на стойност до 5 милиона британски лири. Работодателят подлежи на глоба, ако не е правилно застрахован и може също така да бъде глобен, ако техният работодател застрахователен сертификат за отговорност не е показан или лесен за достъп.

Застраховката помага на работодателя да покрие разходите за обезщетение в случай, че някой е наранен на мястото на бизнеса си. Това е приложимо не само за персонала, но и за обществеността.

Права по застраховка “Обществена гражданска отговорност” (Public Liability)

Въпреки че това не се изисква от закона, повечето фирми имат и такава застраховка. Тази застраховка е насочена към покриване на искове за обезщетение от други компании. Той обхваща наранявания, болести и смърт, както и щети върху имуществото и ако нараняването е било по вина на собственика на бизнеса. Пример за този иск е, ако клиент се подхлъзне на нещо разлято и счупи ръка. В допълнение към иска за обезщетение, застраховката покрива и съдебните разноски, медицинските такси и разходите за поправки на личното имущество.

Право на безопасност на обществено място

Публично място е навсякъде, до което всеки има достъп, като библиотеки, ресторанти, супермаркети, центрове за отдих и дори паркове и тротоари. Имаме право да очакваме те да бъдат разумно безопасни. Въпреки това, всякакви наранявания се случват, включително пътувания, падания и за съжаление нападения.

Ако сте претърпели нараняване на обществено място, може да бъдете в състояние да поискате обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност на работодателя“ или по тяхна застраховка „Обществена гражданска отговорност“. За да направите успешен иск, трябва да се покаже, че злополуката не е била по ваша вина, а по-скоро поради небрежност на другата страна. И за да се докаже небрежност, трябва да се покаже, че другата страна ви дължи задължение за грижа за вашето здраве и безопасност и че задължението за грижа е нарушено, което води до вашето нараняване.

Право на независим адвокат

 

Ако сте ранени на обществено място, имате право да поискате съвет от независим адвокат, за да разберете дали имате право да предявите искане за обезщетение. Освен това трябва да имате предвид, че често има ограничения за подаване на иск за обезщетение за телесна повреда: повечето съдебни производства трябва да бъдат образувани в рамките на 3 години от нараняването, така че времето е от съществено значение.

Право на експерт по адвокат при телесна повреда

За да сте сигурни, че получавате правилния съвет за вашите обстоятелства, трябва да се консултирате с адвокат, който е член на обществото с акредитация на телесни повреди на Юридическото общество. Това гарантира, че всички нейни член има минимум пет години опит в работата с искове за телесна повреда. От тях се изисква също да спазват кодекс за поведение и да спазват специализирани права за потребителите.

Обадете се на Снежина Янкова за безплатен съвет на 020 76819013 или 07516 441 448 syankova@osbornes.net

Share this article