Отдел за разследване на безопасността в здравеопазването

10 Aug 2022 | Elida Dimitrova

20 ЮЛИ 2021 | СТЕФАНИ ПРИОР

HSIB (Отдел за разследване на безопасността в здравеопазването) е независима организация, съставена от екип от изследователи и анализатори, чиято роля е да провеждат независими разследвания на тема „ безопасността на пациентите във финансирани от NHS институции в цяла Англия.“ HSIB може да разследва само опасения за безопасността на пациентите след 1 април 2017 г.

Организацията е напълно независима от NHS, що се отнася до техните разследвания. Те обаче се финансират от Министерството на здравеопазването и социалните грижи, а домакини са им NHS England и NHS Improvement.

Правителството публикува проект за законопроект за разследване на безопасността на здравните услуги през септември 2017 г., за да препоръча създаването на нов орган, Орган за разследване на безопасността на здравните услуги (HSSIB), който отново да разследва всеки инцидент, свързан с безопасността на пациентите в NHS. Идеята е HSSIB да бъде напълно независима и да продължи работата на HSIB с изключение на разследванията свързани с майчинство.

Предложеният законопроект ще:

 • Създаде Орган за разследване на безопасността на здравните услуги (HSSIB), като нов независим орган с правомощия да провежда разследвания на инциденти, свързани с безопасността на пациентите, възникнали по време на предоставянето на услуги, финансирани от NHS;
 • Създаде „безопасно пространство“, чрез което участниците могат да предоставят информация на HSSIB със знанието, че информацията няма да бъде споделяна с други и ще бъде разкрита само при определени ограничени обстоятелства, както е посочено в законодателството; и
 • Измени Закона за коронерите и правосъдието от 2009 г., за да позволи на органите на NHS, а не на местните власти, да назначават съдебни лекари; и ще възлага задължение на държавния секретар да гарантира, че са назначени достатъчно съдебни лекари за Англия, и че са осигурени с подходящи ресурси и тяхната работа се наблюдава.

Кои са отделът за разследване на безопасността в здравеопазването (HSIB)?

Екипът от следователи и анализатори се ръководи от Кийт Конради. Той е главен следовател с богат опит във разследване на въздушни произшествия, а сищо така той е професионален пилот от 40 години. Други членове на неговия екип са д-р Кевин Стюарт, който е изпълнителен медицински директор и заместник-главен следовател. Той е квалифициран гериатър; Лин Спенсър, изпълнителен директор на корпоративните услуги, която е работила в NHS в продължение на повече от 18 години в ролята на корпоративно управление/менежиране на риска и д-р Стивън Драге, изпълнителен директор по разследвания, който преди това е работил като заместник медицински директор в голям NHS Trust и все още практикува като консултант по интензивно лечение и анестезиолог.

Има и подгрупи като:

 • Разузнавателно звено, което се състои от 5 лица, които приоритизират действията на HSIB; управлява външната система за уведомяване за безопасност; управлява базата данни с разузнавателни и експертни съвети.
 • Национален екип за разследване, който е ядрото на HSIB и наблюдава разследванията. Екипът се състои от група лица с богат опит в управлението на проекти; прегледи на сериозни случаи; мултиведомствени разследвания; управление в рамките на NHS; управление на безопасността; разследване на произшествия; кърмене; закон; медицина и безопасност на пациентите.
 • Екип за разследване на майчинство, който е екип от акушер-гинеколози и акушерки, чиято роля е да разследва всички инциденти с майчинство в NHS.
 • Висш мениджърски екип, който се занимава с въпроси, свързани с управлението на информацията и технологиите; финанси и изпълнение; съответствие на данните и управление на информацията; комуникация; образование, обучение и развитие; политика, участие на пациенти и общественост и др.
 • Група за партньорство и изпълнение на гражданите се състои от лица, които са вътрешни и външни членове на HSIB и те споделят своя опит с участието на пациентите и обществеността, за да помогнат и повишат профила на HSIB. Някои от тези лица сами са претърпяли лоши грижи от NHS или са загубили член на семейството си поради лоша работа на

Какво прави HSIB?

Същността на докладите, изготвени от екипите на HSIB, е да се разследват всички опасения за безопасността на пациентите в рамките на NHS.

Двете основни програми са националните изследвания и изследванията на майчинството. Всеки може да докладва загриженост за безопасността на пациента на HSIB. Насочванията могат да бъдат направени от пациенти; тяхното семейство; Персонал на NHS (и организации) и обществеността.

Каква е целта на разследването на HSIB?

Основната цел на разследването на HSIB е да се извърши задълбочено разследване на обстоятелствата, свързани с въпроса за безопасността на пациентите, и да се изготви доклад.

HSIB няма да се стреми да разследва въпроси, свързани с обвинения или нарушения на задължението за грижа. Това не е правно разследване, но окончателният доклад е полезен на вашия адвокат по медицинска небрежност.

HSIB ще включва NHS Trust/здравни специалисти, участващи в грижите; пациентът и семейството в процеса на докладване и всички национални разследвания се публикуват, след като докладът бъде финализиран.

Разследванията на майчинството не се публикуват, но се споделят със семейството, NHS Trust и здравните специалисти, които са участвали във въпросния инцидент с безопасността на пациентите.

HSIB събира информация от своите разследвания, за да позволи да се идентифицират проблеми, свързани с безопасността на пациентите. След като са завършили редица разследвания, свързани с конкретен тръст на NHS, ние провеждаме семинар със съответния тръст на NHS и това им позволява да се:

 • Минимизира дублирането и претоварването;
 • Развива обратна връзка по общи проблеми;
 • Посочва действия, които изискват незабавен преглед, за да се подобри безопасността, в по-бърз период от време, отколкото да се чака докладите за разследване да бъдат завършени.

Що се отнася до разследванията по майчинство, HSIB има споразумение с CQC по отношение на споделянето на информация, свързана с разследванията. Те също така работят в тясно сътрудничество с програмата за подобряване на качеството на Кралския колеж по акушерство и гинекология „Всяко бебе има значение“ и MBRRACE-UK (Майки и бебета: Намаляване на рисковете чрез одити и поверителни запитвания в Обединеното кралство) и Резолюцията на NHS.

Колко разследвания на HSIB се провеждат всяка година?

HSIB провежда до 30 разследвания годишно във връзка с техните национални разследвания и е шокиращо, че до декември 2020 г., има 1000 разследвания годишно във връзка с техните разследвания за майчинство. Към август 2020 г. имаше 1478 започнати разследвания за майчинство и 1083 приключени, работейки със 130 тръста на NHS в 14 региона на Обединеното кралство, включително 10 тръста на NHS за бърза помощ. Не всички семейства желаят да участват в HSIB и статистиката разкрива, че 87% от семействата са участвали в разследванията за майчинство и малко повече от 89% са участвали в Националното разследване.

Има ли Covid-19 ефект върху разследванията на HSIB?

Между април 2019 г. и март 2020 г. е имало 41 препращания за майчина смърт към HSIB и между март и май 2020 г. е имало 20.

Подобен модел се появи по отношение на препоръките за раждане на мъртво раждане; между април – юни 2019 г. имаше 24 препоръки, но през периода април – юни 2020 г. имаше 47, което е 51% увеличение.

Разследванията на HSIB не заместват доклада за сериозен неблагоприятен инцидент/доклада за анализ на първопричината, който се изготвя вътрешно от NHS Trust, участващ във всеки сериозен инцидент. То е в допълнение.

Как вашият адвокат за медицинска небрежност ще използва доклад на HSIB?

В Osbornes нашите адвокати по клинична небрежност получават много доклади за HSIB. Информацията в тези доклади, съпоставена с информацията, съдържаща се в медицинската документация на пациента и всички други доклади от разследване, е полезна при изграждането на случая. То не замества никакво експертно доказателство, което се изисква за доказване на иск; или версията на пациента за събитията. Това е просто информация, която може да се използва в допълнение към други доказателства.

Нашите адвокати са специализирани в искове за медицинска небрежност при майчинство и сме използвали доклади на HSIB, когато медицинска небрежност е причинила наранявания на деца по време на раждане, включително случаи на искове за мъртво раждане и искове за церебрална парализа. В случая с Габриела Пинтили, където лошото лечение трагично доведе до смъртта на майка след раждане, беше проведено разследване на HSIB и докладът беше част от нашите доказателства срещу доверието на NHS.

С оглед на факта, че много от нашите клиенти не говорят английски като първи език и много от тях не могат да разберат какво се е случило по време на въпросния инцидент, HSIB са в състояние да преведат докладите на HSIB на езика на клиента, така че те могат напълно да разберат съдържанието на доклада. Това е наистина полезно и нашият юридически екип, говорещ чужди езици, може да прегледа подробно тези доклади с клиента, за да се увери, че той разбира напълно съдържанието.

Ако смятате, че въпрос, свързан с безопасността на пациентите, трябва да бъде докладван на HISB или искате да говорите с адвокат относно всякакви опасения, свързани с безопасността на пациентите; моля, свържете се със Стефани Приор. Стефани е ръководител на отдела по клиничната небрежност в Osbornes. Тя е класирана като водещ адвокат по медицинска небрежност в Лондон и също е акредитирана от AvMA, водещата благотворителна организация, защитаваща безопасността на пациентите.

Свържете се с българския адвокат:

Елида
Tel: 07843349633 / 020 76818675
E-mailElida.dimitrova@osborneslaw.com

Cнежина
Tel:  07516 441448 / 020 76819013
E-mailsnezhinayankova@osbornes.net

Share this article

Contact

контакт

Свържете се с нас на тел 07516 441 448

Email us Send us an email and we’ll get back to you  СлучаиVIEW ALL

  1. 16.12.2022

   Ищец срещу Royal Free London NHS Trust

   Адвокати Осборнс постигнаха споразумение за уреждане на иск от името на ищец, който заведе дело срещу NHS Trust за небрежните грижи, предоставени му по време на бъбречна трансплантация през 2018 г. Детайли по случая Ищецът, професионален спортист, е роден със... Read more

   Read more
  2. 18.8.2022

   Как да подадете иск за пътнотранспортно произшествие в рамките на Европейския съюз?

   Ако сте замесени в пътен инцидент в държава от Европейския съюз, може да имате право да предявите иск за нараняванията и за щетите на вашето превозно средство. Шофирането е относително безопасно в повечето страни от ЕС, но инциденти се случват... Read more

   Read more
  3. 18.8.2022

   Как да подадете иск за злополука на борд на самолет или кораб/лодка?

   Ако сте били наранени по време на пътуване в чужбина, може да можете да поискате обезщетение. Тази страница обяснява какво трябва да знаете за международните конвенции, уреждащи произшествия във въздуха или морето, и съдържа някои съвети, за да гарантирате, че... Read more

   Read more
  4. 18.8.2022

   Какво да направите ако сте наранени по време на почивка в чужбина, закупена с пакет?

   Ако претърпите инцидент по време на почивка, има няколко неща, които трябва да направите, за да сте сигурни, че сте защитени. „Пакетните“ ваканции предлагат редица предимства за летовниците, включително правна защита съгласно Регламентите за пакетни пътувания, пакетни ваканции и пакетни... Read more

   Read more
  5. 12.8.2022

   Уреден успешно иск за неправомерно раждане

   12 ЯНУАРИ 2022 | НИКЪЛЪС ЛИХИ Нашата клиентка, J, забременява през октомври 2015 г. и взима трудното решение да се прекъсне бременността. Тя си записва час в BPAS в Портсмут, където дава съгласието си за прекъсване на бременността на 14... Read more

   Read more
  6. 11.8.2022

   Справедливост за клиентка, претърпяла сериозни наранявания по време на раждане

   23 МАЙ 2022 | НИКЪЛЪС ЛИХИ Екипът по клинична небрежност в Osbornes Law наскоро споразомя случай, при който нашата клиентка е получила сериозни наранявания в резултат на клинична небрежност по време на раждането на първото си дете през ноември 2018... Read more

   Read more
  7. 10.8.2022

   Отдел за разследване на безопасността в здравеопазването

   20 ЮЛИ 2021 | СТЕФАНИ ПРИОР HSIB (Отдел за разследване на безопасността в здравеопазването) е независима организация, съставена от екип от изследователи и анализатори, чиято роля е да провеждат независими разследвания на тема „ безопасността на пациентите във финансирани от... Read more

   Read more
  8. 19.4.2022

   Адвокати Осборнс уреждат споразумение на стойност  £100 000 за унгарка, която е пострадала при инцидент на работа, спъвайки се в пазарска чанта.

   Шивон Макайвър, партньор в отдела за телесни наранявания на адвокати Осборнс, наскоро уреди иск за трудова злополука с помощта на унгарския адвокат Диана Маджар в полза на ищцата, който работеше като сервитьорка в кафене. Нашата клиентка се беше препънала в... Read more

   Read more
  9. Accident ciclism
   9.11.2021

   Разяснения относно закона за електрическите колела и скутери(тротинетки)

   Електрическите велосипеди и  скутери са новите транспортни попълнения. За мнозина те са революцията в микромобилността, която ще осигури евтини, градски пътувания с ниски въглеродни емисии. За други те са опасни и нелегални. Както при всяка нова технология, устройствата за микромобилност... Read more

   Read more
  10. 2.11.2021

    Разяснения относно закона за електрическите колела и скутери (тротинетки)

   Електрическите велосипеди и  скутери са новите транспортни попълнения. За мнозина те са революцията в микромобилността, която ще осигури евтини, градски пътувания с ниски въглеродни емисии. За други те са опасни и нелегални. Както при всяка нова технология, устройствата за микромобилност... Read more

   Read more
  11. 13.10.2021

   Иск за инцидент при колоездене е уреден за £ 70,000

   Иск за инцидент при колоездене е уреден за £ 70,000 Искът за злополука е уреден за £ 70,000 Андрю Мидълхърст, специалист по велосипедни произшествия адвокат в Osbornes Law, е уредил иск за пострадал велосипедист в диапазона на £70,000.00. Нашият клиент... Read more

   Read more
  12. 20.9.2021

   Андрю Мидълхърст, специалист по велосипедни произшествия адвокат в Osbornes Law, е уредил иск за ранен велосипедист в рамките на £ 70,000.00.

   Нашият клиент кара колелото си по тих път в Източен Лондон, когато шофьор на кола внезапно отваря вратата на колата си. Нашият клиент няма шанс да избегне сблъсъка и удря лицето си в отворената врата. Шофьорът е осъден за това,... Read more

   Read more
  13. 10.9.2021

   Възрастен мъж, който почти умира след „небрежна“  медицинска грижа, получава 900 000 британски лири обезщетение

   Възрастен човек, който е получил инсулт и едва не е починал, след като  болногледачите са пропуснали да го посетят 142 пъти и да го подканят да си пие лекарствати получи 900 000 паунда обезщетение. Името на  63-годишния човек, който не... Read more

   Read more
  14. 31.8.2021

   Семействата на жертвите от трамвайната катастрофа в Кройдън изпращат искане до главния прокурор за започване на ново разследване.

   Адвокати Осборнс, които  представляват пет от семействата на жертви на трамвайната катастрофа в Кройдън, се обърнаха към  главния прокурор с молба до Висшия съд за ново разследване на инцидента, като се позовава на множество нередности при провеждането на първоначалното разследване,... Read more

   Read more
  15. black motorbike
   24.8.2021

   Мотоциклетист пострадал при злополука получава 400 000 паунда обезщетение.

   Г -н С, италианец, работещ в 5 -звезден лондонски хотел, пътува с мотопед от работа към вкъщи през нощта в Централен Лондон през 2009 г. Той кара по прав път. Отпред в дясно има такси, завиващо по страничен път. Когато... Read more

   Read more
  16. red motorcycle
   19.8.2021

   Спечелен Иск за обезщетение на стойност 90,000 паунда на пострадал мотоциклетист.

   Г-н H работи като служител по сигурността. Той и съпругата му работят на пълен работен ден и плануват да имат деца. Г-н Н кара мотора си през кръстовище във Финчли, когато шофьор на кола пресича пътя му идвайки от страничен... Read more

   Read more
  17. 18.8.2021

   Иск за обезщетение след претърпяна  сериозна мозъчна травма, в следствие на удар от пътен знак на Лондонското метро, който го оставя в безсъзнание.

   Пилот на авиокомпания „по чудо“ оцеля, след като железопътна табела от 20 кг падна на четири метра височина върху главата му при оживена метростанция в Лондон. Пиеро Буреси-Паоне, на 58 години, от Крауч Енд, Северен Лондон, се разхожда със съпругата... Read more

   Read more
  18. 9.8.2021

   Адвокати Осборнс помагат на човек, който е претърпял множество наранявания, променили живота му, след катастрофа с мотор.

   Нашият клиент, който е от Унгария, кара мотора си в Лондон, когато камион завива на обратно през кръстовище и го ударя. Инцидентът причинява на нашия клиент тежко нараняване на брахиалния сплит, което довежда до пълна загуба на движение на доминиращ... Read more

   Read more
  19. 8.8.2021

   Адвокати Осборнс представляват пешеходка, която претърпява ампутация на ръката, след ПТП.

   Клиентката ни получава наранявания, които променят живота и. Докато се прибира от работа. шофьор каращ с превишена скорост губи контрол над автомобила си и се качва на тротоара, врязвайки се в нея. Водачът на превозното средство и приятел на нашата... Read more

   Read more
  20. cycling in london
   23.6.2021

   Адвокати Осборнс представляват семейството на велосипедист загинал трагично след фатален сблъсък. Адвокати Осборнс предявяват граждански иск за обезщетение.

   Нашият клиент, който живееше в Есекс, се прибира вкъщи след приключване на нощна смяна. Той загива трагично, убит от шофьор, който кара с превишена скорост. Въпреки  усилията на парамедиците, пристигнали на мястото на инцидента, нашият клиент  загива на място. Кейт... Read more

   Read more
  21. 15.6.2021

   Инциденти на борда на самолет или лодка

   Ако пострадате по време на пътуване в чужбина със самолет или лодка, може да имате възможност да предявите иск за обезщетение. Правото ви да претендирате за обезщетение се определя или от Монреалската, или от Атинската конвенция. Това са съответно международни... Read more

   Read more
  22. 15.6.2021

   Искове за обезщетение при пътувания или почивка в други държави

   Ако сте претърпели нараняване в чужбина, не чрез пакетна екскурзия, или ако нараняването няма нищо общо с вашия туроператор, все пак може да имате право да предявите иск за обезщетение. Например може да сте независим пътник или в командировка, когато... Read more

   Read more
  23. 14.6.2021

   Пакетни почивки и екскурзии

   Ако сте претърпели произшествие в чужбина или страдате от влошено здраве, може да имате право да предявите иск за обезщетение срещу туроператора, който е организирал вашия пакет. Вашият туроператор може да бъде длъжен да ви изплати обезщетение, ако вашето нараняване... Read more

   Read more
  24. 14.6.2021

   Инциденти по време на посещение или почивка във Великобритания

   Ако вашата контузия е станала по време на почивка в Обединеното кралство, тя ще бъде разгледана по същия начин, както всеки друг иск за обезщетение тук. В адвокатска кантора Осборнс работят специалисти адвокати, които се занимават с искаве за инциденти... Read more

   Read more

  VIEW ALL