Млада пешеходка, губи живота си при пътнотранспортно произшествие. Искът е уредена за близо £50 000.

26 Oct 2020

Table of Contents

Сам Колард, сътрудник на екипа за катастрофални наранявания на адвокати Осборнс, наскоро уреди иск за фатален инцидент, подаден от името на семейството на 18-годишно румънско момиче, трагично загинало при пътнотранспортно произшествие в Източен Лондон през 2017 г.

Сам предяви иск срещу застрахователя на шофьора на ответника съгласно Закона за фаталните злополуки от 1976 г. и реформирания закон от 1934 г. Отговорността за инцидента бе оспорена и първоначално застрахователят на ответника предложи да плати не повече от £4000 за покриване на разходите по репатрирането и погребението. Въпреки  несправедливостта при този тип  искове за фатални злополуки, които пречат на бащата на 18-годишното момиче да претендира за законоустановено обезщетение за загуба, тъй като дъщеря му е навършила пълнолетие, Сам успя да постигне споразумение по отношение на отговорността и да осигури нетно споразумение от близо £50 000  за семейството. По този начин бе избегната и неприятна перспектива за съдебен процес на опечаленото семейство.

За да говорите на български с член на екипа за физически наранявания на адвокати Осборнс, обадете се на  Елида Димитрова – 07843349633 и ☎️ Снежина Янкова – 07516441448 ☎️ или попълнете онлайн формуляр за запитване.

Share this article