Искове за обезщетение при пътувания или почивка в други държави

15 Jun 2021 | Elida Dimitrova
sun loungers

Table of Contents

Ако сте претърпели нараняване в чужбина, не чрез пакетна екскурзия, или ако нараняването няма нищо общо с вашия туроператор, все пак може да имате право да предявите иск за обезщетение.

Например може да сте независим пътник или в командировка, когато сте ранени или се разболеете.

Може да претърпите нараняване или заболяване по причини, които нямат нищо общо с пътуването ви.

При тези обстоятелства може да се наложи да предявите иск срещу всеки, който е виновен в държавата, в която сте били ранени или сте се разболял.

Това е по-сложен процес, отколкото при искове срещу туроператор, но все пак е възможно и можем да ви помогнем.

В адвокатска кантора Осборнс работят специалисти адвокати, които се занимават с искаве за инциденти по време на пътувания в чужбина и почивки.

Обадете се на Снежина Янкова на 020 7681 9013 или 07516 441 448 за безплатна правна консултация.

Share this article

Contact