Ампутация на горен крайник над лакътя

22 Mar 2021

Table of Contents

Прочетете за един от случаите, който води Роб Айлот-адвокат специалист по тежки наранявания, адвокати Осборнс.

Ищецът, родом от Румъния, работи във ферма за коне. Инцидентът се случва, когато той води кон и преминавайки покрай друго животно, то прегазва и ухапва, конят воден от Ищеца. Това предизвиква конят да се върне назад удряйки се в електрическа ограда и да ухапе ръката на ищеца, причинявайки тежко нараняване, което довежда до ампутация. Искът за обежщетение е заведен от адвокати Осборнс съгласно Закона за отговорността на работодателя и Закона за животните от 1971 г.

До момента Ответникът не е поел вина за инцидента- делото ще се разглежда през октомври 2021 г.

И от двете страни са инструктирани експерти по въпросите на конете.

Ищецът се нуждае от операция и протеза на горен крайник.

За да получите съвет относно предявяването на иск за обезщетение при трудова злополука, може да се свържете с нашите български юристи, за безплатен съвет на 07843349633 Елида Димитрова или Снежина Янкова на тел: 07516 441448.

Share this article