Raport Komisji Jakości Opieki stwierdza, że pacjenci wystawieni są na ryzyko

13 Jan 2019

Table of Contents

Raport inspektorów z Komisji Jakości Opieki (ang. Care Quality Commission, w skrócie CQC) ujawnił, że pacjenci, którzy musieli zbyt długo czekać na leczenie w szpitalach zarządzanych przez Royal Cornwall Hospitals NHS Trust, ponieśli szkodę. W dwóch przypadkach pacjenci zmarli z przyczyn związanych z niewydolnością serca z powodu przedłużającego się oczekiwania na leczenie. NHS Trust sam poinformował, że opóźnienie najprawdopodobniej przyczyniło się do zgonów.

Po przeprowadzeniu inspekcji CQC zaleciło, aby Trust został umieszczony w kategorii “wymaga wprowadzenia specjalnych środków zaradczych”, co oznacza, że zostaną podjęte działania mające na celu wprowadzenie zmian. Szpitale trafiają do tej kategorii, wówczas, gdy istnieją przesłanki, że nie zapewniają one pacjentom wystarczającej opieki, której pacjenci potrzebują i na którą zasługują, jak i w przypadkach, gdy obecne kierownictwo nie potrafi samo rozwiązać zaistniałych problemów.

CQC zidentyfikowało braki w wielu departamentach, w tym kardiologii, położnictwie i okulistyce. W szczególności duże obawy zwróciła wysoka liczba odwołanych zabiegów operacyjnych. Przykładowo, w okresie od stycznia do maja 2017 r. siedmiu pacjentów chorych na raka miało odwołane operacje w dniu zabiegu.

W trakcie inspekcji stwierdzono również, że Trust nie podjął żadnych działań po otrzymaniu raportu koronera w 2014 r., w którym stwierdzono, że pacjenci wymagający nagłej interwencji chirurgicznej nie są wystarczająco szybko poddawani operacjom. Kiedy koroner sporządza raport zgodnie z punktem 28 Regulaminu Koronera z 2013 r. to oczekuje się, że dany Trust podejmie odpowiednie działania mające na celu wyeliminowanie zidentyfikowanego w raporcie ryzyka.

Szczególnie niepokojące są braki zidentyfikowane w usługach położniczych. Inspektorzy stwierdzili, że Trust nie ma wystarczającej liczby położnych, aby przez cały czas zapewnić pacjentkom bezpieczny poziom opieki oraz fakt, że położne nie otrzymały aktualnego szkolenia na temat opieki nad noworodkami. Ponadto wyposażenie, którym posługują się położne zostało ocenione na niewystarczające, aby mogło sprostać nagłym przypadkom położniczym w terenie.

Po wydaniu przez CQC oceny niedostatecznej, główny inspektor skomentował: “pacjenci są zawiedzeni, a niektórzy z nich wręcz wystawieni na ryzyko”, a ponadto zidentyfikowane niedociągnięcia nie były przypadkami odizolowanymi. Aczkolwiek inspektorzy dodali, że personel szpitalny jest “troskliwy i współczujący” w stosunku do pacjentów.

Raport ten potwierdza wzrastające obawy na temat “stanu zdrowia” samej służby zdrowia. Niedobór zasobów finansowych wraz z niewłaściwym nimi zarządzaniem przez kierownictwo szpitali w wielu przypadkach prowadzi do tego, że pacjenci otrzymują niewystarczającą opiekę. Miejmy nadzieję, że umieszczenie Royal Cornwall Hospitals w kategorii “wymagających wprowadzenia specjalnych środków zaradczych” pozwoli Trustowi dokonać ulepszeń, które są tak potrzebne.

Kancelaria Osbornes Law dba o to, jak traktowani są pacjenci zarówno przez personel medyczny w szpitalu, jak i ze strony prywatnych usług zdrowotnych. Jeśli uważasz, że opieka, którą otrzymałeś Ty lub osoba bliska nie spełniała standardów oczekiwanych od kompetentnego profesjonalisty, prosimy o kontakt z naszym Partnerem i specjalistką ds. zaniedbań medycznych panią Stephanie Prior pod numerem telefonu: 020 7681 8671.

Share this article