Chevron pointing up icon

Wypadki śmiertelne w miejscu pracy

Solicitors in London

News article published on: 14th January 2019

Nowy artykuł opublikowany przez BBC porusza temat wypadków śmiertelnych w pracy. Z raportu wynika, że od 1981 roku zaobserwowano znaczny spadek liczby wypadków śmiertelnych, spowodowany przede wszystkim upadkiem przemysłu górniczego i hutniczego oraz zmniejszeniem miejsc pracy w fabrykach i przemyśle ciężkim. Jak sytuacja przedstawia się na dzień dzisiejszy?

Statystyki rządowe


Brytyjska Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy publikuje roczny raport na temat śmiertelnych obrażeń spowodowanych wypadkami przy pracy w Anglii, Szkocji i Walii. Raport z 2016/2017 stwierdza, że w tym okresie 137 osób poniosło śmierć w pracy, o 10 mniej niż w roku poprzednim. Sektory rolnictwa i odpadów odpowiadają za największą liczbę ofiar śmiertelnych, przy czym wskaźniki są odpowiednio o 18 i 15 razy wyższe niż we wszystkich innych branżach. Jednak w sektorze budowlanym zarejestrowano największą całkowitą liczbę ofiar śmiertelnych, bo aż 39 osób straciło życie. Większość śmiertelnie rannych osób to mężczyźni w wieku od 16 do 59 lat, a przyczyny zgonów to:

  • uderzenie przez poruszający się pojazd lub przedmiot
  • upadek z wysokości
  • przygniecenie przez zawalający się fragment konstrukcji
  • kontakt z ruchomymi maszynami
  • kontakt z elektrycznością

Ponadto, chociaż pracownicy w wieku powyżej 60 lat stanowią zaledwie 10% siły roboczej, grupa ta stanowiła około 1 na 4 wszystkich ofiar śmiertelnych. Ponadto w 2016/2017 w sumie 92 osoby straciły życie z powodu działań powiązanych z pracą. Niemal połowa wypadków miała miejsce na kolei, a kolejnych 14 w sektorze zdrowia i opieki społecznej.

Regulamin zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z 1999 r


Zgodnie z tymi przepisami, które uzupełniają ustawę o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 r., pracodawcy muszą dokonać oceny ryzyka dla pracowników i miejsca pracy, wyznaczyć osoby odpowiedzialne za nadzór nad higieną i bezpieczeństwem pracy oraz udostępnić informacje i szkolenia, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Jednakże przepisy te są skuteczne tylko wtedy, gdy są egzekwowane, a od 2014 r., kiedy rząd zmienił prawo na korzyść pracodawców i ich ubezpieczycieli, naruszenie przepisów w miejscu pracy nie pociąga za sobą odpowiedzialności cywilnej.

Przykładem naruszenia przepisów, jak podaje strona internetowa HSE, był przypadek wspólnika w zakładzie rolnym, który na początku lutego został skazany po tym, jak jeden z jego pracowników upadł z wysokości. W 2016 r. pracownik doznał wielu złamań i obrażeń wewnętrznych, podczas gdy sprawdzał urządzenie podłączone do suszarni zboża. Inspektor HSE powiedział: “Tego incydentu można było bardzo łatwo uniknąć, jeśli planowano by z wyprzedzeniem i wprowadzono odpowiednie środki kontroli i bezpieczne praktyki pracy. Osoby sprawujące kontrolę […] mają obowiązek opracowania bezpiecznych metod pracy i zapewnienia niezbędnych informacji, instrukcji i szkolenia swoim pracownikom “.

Inny raport opisuje, jak 26-letni pracownik został zmiażdżony na śmierć podczas dokonywania inspekcji dźwigu. Firma została ukarana grzywną po udowodnieniu winy za złamanie ustawy o higienie i bezpieczeństwie w pracy. Główny inspektor HSE powiedział: “Tego tragicznego wypadku można było uniknąć, gdyby firma przestrzegała i egzekwowała własne procedury

bezpieczeństwa. Pomimo dwóch poprzednich [podobnych] incydentów […] firma nie podjęła […] działań w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Siła pieniądza


Względy etyczne i moralność to jedno, ale firmy z sektora prywatnego nie mogą sobie pozwolić z punktu finasowego na lekceważenie zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników. W Wielkiej Brytanii każdego roku obrażenia i choroby w miejscu pracy kosztują około 15 miliardów funtów. Instytucja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (IOSH), największa na świecie organizacja członkowska w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, pokazała liderom sektora prywatnego, że inwestowanie w dobrostan pracowników poprzez zapewnienie im sprzyjającego środowiska pracy, w którym zdrowie traktowane jest poważnie, może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe.

Według danych szacunkowych IOSH, każdy funt zainwestowany w bezpieczeństwo i higienę pracy generuje zwrot w wysokości 2,20 GBP. Z samej definicji wypadek jest nieoczekiwany i niezamierzony. Pracodawcy mogą działać zgodnie z prawem i w dobrej wierze, a mimo to nadal może dojść do tragedii. Niestety, nawet przestrzeganie wszystkich przepisów nigdy całkowicie nie wyeliminuje wypadków śmiertelnych w pracy. Jednak egzekwowanie przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy, może z pewnością zmniejszyć liczbę osób, które rano wychodzą do pracy i już nigdy nie wracają do domu…

Jeśli doznałeś urazu lub padłeś ofiarą wypadku może przysługiwać ci prawo do roszczenia odszkodowania. Nasi polskojęzyczni doradcy zajmujący się odszkodowaniami z tytułu uszczerbku na zdrowiu mogą ci w tym pomóc. Zostaw dla nas wiadomość na Facebooku lub zadzwoń pod numer 020 7482 8467

arrow pointing down
Testimonial:

"Andrew handled a very complex, 3 year legal battle for me, with a tremendous amount of patience and professionalism. He is very approachable, always kept me up to date, by phone and e-mail, and responded very quickly to my queries with excellent advice, sound strategic thinking and strong letters to put the other side under pressure. With top contacts for barristers, joint experts and mediation, Andrew secured me the best financial settlement for my claim. He is a credit to Osbornes Solicitors."

Family Department Client

Camden

Livery House, 9 Pratt Street, London NW1 0AE
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660
DX Number 57053 Camden Town

Hampstead

28A Hampstead High Street, Hampstead, NW3 1QA
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660

Your Privacy | Cookies Policy

Contact a Lawyer

Enter your details below to receive a call from Osbornes:


    Request Callback