Chevron pointing up icon

Wypadek w pracy – kto wypłaca odszkodowanie?

Solicitors in London

News article published on: 7th November 2019

Istnieje wiele rodzajów spraw związanych z wypadkami w pracy. Oto krótki przewodnik po brytyjskim systemie prawnym w związku z uzyskaniem odszkodowania.

  • Urazy w pracy obejmują: wypadki na budowach i w fabrykach, urazy związane z pracą siedzącą, a także wypadki z udziałem pracowników na samozatrudnieniu, czyli tzw. self-employed
  • Twój pracodawca jest zobowiązany do oceny ryzyka i do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu jego wyeliminowania lub ograniczenia
  • Jeśli ryzyko nie zostanie ocenione lub podjęte kroki nie będą wystarczające, pracodawca zazwyczaj będzie odpowiedzialny za konsekwencje ewentualnego wypadku.

Należy pamiętać, że dochodzenie odszkodowania za wypadek w pracy nie jest sprawą bezpośrednio przeciwko pracodawcy. Prawo w Anglii mówi, że każdy pracodawca ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia od wypadków swoich pracowników. Niektórzy obawiają się złożyć wniosek o odszkodowanie. Uważają, że może to źle wpłynąć na relacje między nimi a ich szefami i współpracownikami. Obawiają się również, że mogą zostać zwolnieni lub zmuszeni do odejścia z powodu złej atmosfery w pracy. Zaznaczamy więc, że wniosek o  odszkodowanie kierowany jest do ubezpieczyciela, a nie pracodawcy.

Nie powinieneś czuć się winny z powodu dochodzenia swoich praw w związku z wypadkiem w pracy. Twoje działanie może zapobiec takim incydentom w przyszłości. Chronisz więc zarówno siebie, jak i innych współpracowników.

arrow pointing down
Testimonial:

""Stephanie Prior... manages a varied caseload, including obstetric claims, child and adult brain injury cases and fatal and non-fatal spinal cord injury cases.""

Chambers UK 2019

Camden

Livery House, 9 Pratt Street, London NW1 0AE
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660
DX Number 57053 Camden Town

Hampstead

28A Hampstead High Street, Hampstead, NW3 1QA
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660

Your Privacy | Cookies Policy

Contact a Lawyer

Enter your details below to receive a call from Osbornes:


    Request Callback