Chevron pointing up icon

Lek na padaczkę powiązany z wadami wrodzonymi u dzieci

Solicitors in London

News article published on: 14th January 2019

Walproinian sodu, to silny lek na padaczkę, który w Wielkiej Brytanii przepisywany jest rok rocznie tysiącom pacjentek pod takimi nazwami firmowymi jak Epilim, Episenta oraz Epical. Ten silny lek zapobiega napadom padaczki, aczkolwiek stwierdzono, że jego stosowanie niesie z sobą 10 proc. ryzyko wystąpienia zwyrodnień fizycznych u dzieci urodzonych przez kobiety, które stosują ten lek. Ponadto, u dzieci tych pojawia się 40% ryzyko wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych takich jak problemy z nauką i autyzm.

Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii od lat 70-tych leki bazowane na walproinianie sodu wpłynęły na rozwój blisko 20 tys. dzieci. Wiele kobiet, które przyjmowało ten lek twierdzi, że nie były właściwie poinformowane o związanym z jego stosowaniem ryzykiem, pomimo, że już w latach 80-tych pojawiły się opracowania medyczne w których powiązano stosowanie walproinianu u kobiet w ciąży z potencjalnym ryzykiem dla rozwijającego się płodu.

W tej samej sprawie już toczy się postępowanie wytoczone przez 1200 francuskich rodzin przeciwko producentowi leku Sanofi. Rodziny zarzucają producentowi głównie to, że nie podjął dostatecznych kroków, aby ostrzec kobiety przed ryzykiem związanym z jego przyjmowaniem w trakcie ciąży. Rodziny dotknięte tym w Wielkiej Brytanii oraz ich prawnicy będę z uwagą śledzić przebieg postępowania we francuskich sądach i niewykluczone jest, że angielskie rodziny też wstąpią na drogę sądową.

Głównym zagadnieniem jest tu ustalenie czy istniejące obecnie ostrzeżenia są wystarczające, aby przyszłe matki mogły właściwie ocenić ryzyko stosowania leku podczas ciąży. Instrukcje, które otrzymują lekarze sugerują, że walproininan nie powinien być przepisywany kobietom w ciąży, chyba, że nie ma innego bezpieczniejszego środka i po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy z pacjentką na temat ryzyka. Pomimo, że od wielu lat instrukcje stosowania leku przeznaczone dla pacjentów zawierają wzmiankę o potencjalnym wpływie na rozwój nienarodzonego dziecka, wydaje się jasne, że wiele kobiet czuje się niedoinformowanych i uważa, że nie wyraziło świadomej zgody na przepisywanie im tego leku.

Zgodnie z angielskim prawem w przypadku, kiedy lekarz prosi pacjenta o wyrażenie zgody przed przyjęciem danej formy leczenia (lub leku), ale nie informuje pacjenta o wszystkich związanych z danym leczeniem niebezpieczeństwach, może doprowadzić do tego, że pacjent może wytoczyć lekarzowi sprawę z powództwa cywilnego o zaniedbanie.

Europejska Agencja Farmakologiczna ma bliżej przyjrzeć się temu, czy obecnie stosowane ostrzeżenia są wystarczające. W tym tygodniu w Londynie odbędzie się zebranie komisji, podczas której wiele kobiet, których dzieci urodziły się z problemami będzie składało zeznania na ten temat.

Ważne, aby rozstrzygnąć te kwestie i aby wskazówki, które otrzymują lekarze przepisujący leki oraz informacje udzielane pacjentom były aktualne i odpowiednie. Co więcej, kobiety, które są w stanie udowodnić, że nie udzieliły świadomej zgody na zastosowanie tego leczenia będę mogły starać się o odpowiednie odszkodowanie za krzywdę, która spotkała je oraz ich dzieci.

Kancelaria Osbornes Law dba o to, jak traktowani są pacjenci zarówno przez personel medyczny w szpitalu, jak i ze strony prywatnych usług zdrowotnych. Jeśli uważasz, że opieka, którą otrzymałeś Ty lub osoba bliska nie spełniała standardów oczekiwanych od kompetentnego profesjonalisty, prosimy o kontakt z naszym Partnerem i specjalistką ds. zaniedbań medycznych panią Stephanie Prior pod numerem telefonu: 020 7681 8671.

arrow pointing down
Testimonial:

""Because of her down-to-earthiness parties feel comfortable enough to feel relaxed and are therefore willing to compromise.""

The Legal 500 Directory 2019

Camden

Livery House, 9 Pratt Street, London NW1 0AE
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660
DX Number 57053 Camden Town

Hampstead

28A Hampstead High Street, Hampstead, NW3 1QA
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660

Your Privacy | Cookies Policy

Contact a Lawyer

Enter your details below to receive a call from Osbornes:


    Request Callback