Chevron pointing up icon

Koronavírus versus naša kancelária

Solicitors in London

News article published on: 19th March 2020

Chceme vás ubezpečiť, že súčasná krízová situácia v Británii a vo svete nemá dopad na poskytovanie právnych služieb našou kanceláriou. Naďalej pokračujeme v riešení už rozbehnutých prípadov a prijímame nových klientov.

Vedenie kancelárie podniklo včasné kroky ešte predtým, ako britská vláda začala prijímať prvé opatrenia. To nám teraz umožňuje bez prerušenia pokračovať v práci.

Pre zaujímavosť uvedieme, že naša kancelária má 135 členov personálu, ktorých väčšina sídli v jednej kancelárii v Camden Town v Londýne a niekoľko kolegov sídli v menšej kancelárii v neďalekej oblasti Hampstead. Už pred vypuknutím epidémie sme mali k dispozícii počítačové a iné technológie umožňujúce prácu z domu či vzdialenejších lokalít. Tieto technológie využívalo asi 20 kolegov súčasne.

Vedenie kancelárie považovalo za prvoradé znížiť počet pracujúcich v kancelárii, aby sa zamedzilo šíreniu nákazy či už v kancelárii alebo na hromadnej doprave. Asi 100 členov personálu teda momentálne pracuje z domu využívajúc spomínané technológie. Osobné stretnutia s klientmi sú obmedzené na úplne minimum, avšak prostriedky ako telefón, Skype, Facetime či email umožňujú bezproblémovú komunikáciu.

Očakáva sa, že Londýn v blízkych dňoch a zvyšok krajiny možno neskôr budú umiestnené do karantény. Pre nás to bude “business as usual.”

Kríza v vy

V istých sférach sa život spomalili alebo dostal na bod mrazu. V nadchádzajúcich mesiacoch však budú mnohí z vás v kľúčových odvetviach pod tlakom viac ako doteraz. Zamestnanci skladov, predajní, donáškových služieb, dopravných spoločností a zdravotných zariadení budú pracovať viac hodín a rýchlejšie, aby zabezpečili potrebný tovar a služby. Ľudia v každom odvetví pocítia, že bude nutné zastupovať práceneschopných kolegov. Tým stupne riziko úrazu.

Ak sa zraníte nie vlastnou vinou, aj v týchto nezvyčajných časoch budute mať možnosť nárokovať si odškodné.

arrow pointing down
Testimonial:

"Mark Freedman represents high net worth clients in complex financial disputes. Sources say that "he's a determined negotiator who'll always do the very best for his clients.""

Chambers UK

Introducing Your Legal Team

Osbornes has an experienced team of specialist lawyers to assist with your case / situation

arrow pointing up

Camden

Livery House, 9 Pratt Street, London NW1 0AE
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660
DX Number 57053 Camden Town

Hampstead

28A Hampstead High Street, Hampstead, NW3 1QA
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660

Your Privacy | Cookies Policy

Contact a Lawyer

Enter your details below to receive a call from Osbornes:


    Request Callback