fbpx
Chevron pointing up icon

Koronavírus versus naša kancelária

Solicitors in London

Koronavírus versus naša kancelária

News article published on: 19th March 2020

Chceme vás ubezpečiť, že súčasná krízová situácia v Británii a vo svete nemá dopad na poskytovanie právnych služieb našou kanceláriou. Naďalej pokračujeme v riešení už rozbehnutých prípadov a prijímame nových klientov.

Vedenie kancelárie podniklo včasné kroky ešte predtým, ako britská vláda začala prijímať prvé opatrenia. To nám teraz umožňuje bez prerušenia pokračovať v práci.

Pre zaujímavosť uvedieme, že naša kancelária má 135 členov personálu, ktorých väčšina sídli v jednej kancelárii v Camden Town v Londýne a niekoľko kolegov sídli v menšej kancelárii v neďalekej oblasti Hampstead. Už pred vypuknutím epidémie sme mali k dispozícii počítačové a iné technológie umožňujúce prácu z domu či vzdialenejších lokalít. Tieto technológie využívalo asi 20 kolegov súčasne.

Vedenie kancelárie považovalo za prvoradé znížiť počet pracujúcich v kancelárii, aby sa zamedzilo šíreniu nákazy či už v kancelárii alebo na hromadnej doprave. Asi 100 členov personálu teda momentálne pracuje z domu využívajúc spomínané technológie. Osobné stretnutia s klientmi sú obmedzené na úplne minimum, avšak prostriedky ako telefón, Skype, Facetime či email umožňujú bezproblémovú komunikáciu.

Očakáva sa, že Londýn v blízkych dňoch a zvyšok krajiny možno neskôr budú umiestnené do karantény. Pre nás to bude “business as usual.”

Kríza v vy

V istých sférach sa život spomalili alebo dostal na bod mrazu. V nadchádzajúcich mesiacoch však budú mnohí z vás v kľúčových odvetviach pod tlakom viac ako doteraz. Zamestnanci skladov, predajní, donáškových služieb, dopravných spoločností a zdravotných zariadení budú pracovať viac hodín a rýchlejšie, aby zabezpečili potrebný tovar a služby. Ľudia v každom odvetví pocítia, že bude nutné zastupovať práceneschopných kolegov. Tým stupne riziko úrazu.

Ak sa zraníte nie vlastnou vinou, aj v týchto nezvyčajných časoch budute mať možnosť nárokovať si odškodné.

arrow pointing down
Testimonial:

"Thank you for your legal advice and seeing us through this smooth purchase."

Property department

Introducing Your Legal Team

Osbornes has an experienced team of specialist lawyers to assist with your case / situation

Sorry, no posts matched your criteria.

arrow pointing up

Camden

Livery House, 9 Pratt Street, London NW1 0AE
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660
DX Number 57053 Camden Town

Hampstead

28A Hampstead High Street, Hampstead, NW3 1QA
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660

Contact a Lawyer

Enter your details below to receive a call from Osbornes:


Request Callback