Chevron pointing up icon

Úrazy na farmách v Anglicku a Walese

Solicitors in London

News article published on: 15th May 2020

Sezónne práce na britských farmách sa pomaly rozbiehajú. “Pomaly” pretože, ako je známe z médií, farmárom v tejto sezóne chýba pracovná sila. Tá sem po minulé roky prúdila hlavne z východu Európy. Tohto roku robotníkom, ktorých neodratil Brexit, znemožňuje vycestovanie za prácou pandémia.

Zúfalí farmári ponúkajú prácu miestnym ľuďom – tak Britom ako aj cudzincom. Mnohí záujemcovia však s prácou na farme skúsenosti nemajú a nezvládajú ju. Je vyčerpávajúca a slabo platená. Navyše môže byť nebezpečná a neskúsení pracovníci sú riziku úrazu vystavení viac.

Podľa Bezpečnostného úradu (Health and Safety Executive) sa v roku 2018/19 zranila 14 tisíc pracujúcich. Úmrtí bolo 32. Počet zranení z roka na rok klesá, čo je samozrejme dobrá správa. Počet úmrtí je približne rovnaký.

Väčšinu zranení spôsobujú pošmyknutia a pády, zvieratá, dvíhanie predmetov a kontakt s vozidlom alebo strojom. Mnohým úrazom sa dá vyhnúť. Stávajú sa pretože nie sú dodržané základné pravidlá bezpečnosti pri práci a zdravý rozum.

Ak za úraz môže zamestnávateľ alebo kolega, tak zranená osoba má nárok na odškodné. Zranená osoba musí s pomocou advokáta dokázať, že bol porušený nejaký zákon. Nestačí poukázať na skutočnosť, že k úrazu došlo v práci. Úrazy na farmách patria medzi komplikovanejšie prípady po právnej stránke – nemal by ich riešiť právnik, ktorý sa venuje len dopravným nehodám.

Advokát v prvom rade vyzve zamestnávateľa, aby prijal právnu zodpovednosť za úraz (o výške odškodného by sa vyjednávalo následne). Ak sa zamestnávateľ bráni, musí poskytnúť dokumentáciu týkajúcu sa pracoviská, pracovníkov, školenia, atď. Dokumentácia poskytne čiastočné informácie. Dôležité budú vyjadrenia zranenej osoby a svedkov/kolegov. Niekoľko tipov na zvýšenie šance úspechu:

  • Vyhotoviť fotografie miesta úrazu, náradia či stroja a zranenia
  • U lekára popísať ako k úrazu došlo
  • Získať údaje kolegov vrátane mena a telefónneho čísla
  • Úraz nahlásiť okamžite. Hlásenie o úraze podpísať len v prípade, že popis úrazu sa zhoduje s realitou. Ak nie, hlásenie treba odmietnuť podpísať.
  • Nepodpisovať po úraze žiadnu dokumentáciu okrem hlásenia o úraze “accident report”. Stáva sa, že zamestnávateľ dá podpísať potvrdenie o školení “training” a následne doplní dátum z minulosti. Takto sfalšované potvrdenie o školení použije pri obhajobe.
arrow pointing down
Testimonial:

"“[The Personal Injury Department] is quite simply excellent, with a highly competent and well-rounded team. They understand complex medical litigation and have been our lifesavers, and we will always owe them our immense gratitude.”"

Personal Injury Client

Introducing Your Legal Team

Osbornes has an experienced team of specialist lawyers to assist with your case / situation

arrow pointing up

Camden

Livery House, 9 Pratt Street, London NW1 0AE
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660
DX Number 57053 Camden Town

Hampstead

28A Hampstead High Street, Hampstead, NW3 1QA
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660

Your Privacy | Cookies Policy

Contact a Lawyer

Enter your details below to receive a call from Osbornes:


    Request Callback