Chevron pointing up icon

Odškodné pre agentúrnych a príležitostných pracovníkov

Solicitors in London

Odškodné pre agentúrnych a príležitostných pracovníkov

News article published on: 3rd March 2020

Sú ich práva rovnaké ako práva stálych zamestnancov? Rozdiely sú, avšak pravidlá na chranu bezpečnosti pri práci platia pre všetkých: stálych, agentúrnych aj príležitostných pracovníkov a tiež návštevníkov na pracovisku iného zamestnávateľa (napríklad elektrikár vykonávajúci inšpekciu v budove zákazníka alebo kuriér doručujúci zásielku v kancelárii). Ak k úrazu dôjde, odškodné môžu žiadať tak agentúrni ako aj stáli zamestnanci.

Kto platí odškodné?

Otázkou napríklad je, od koho má človek žiadať odškodné, ak ho zamestnáva a platí agentúra, no úraz sa stal napríklad v sklade, za ktorý agentúra nenesie zodpovednosť. V niektorých situáciách treba žiadať odškodné od prevádzkovateľa skladu, v iných však od agentúry. Odškodné v Anglicku a Walese vypláca len ten, kto úraz po právnej stránke zavinil. Môže to byť agentúra, ktorá neposkytla vhodnú pracovnú obuv. Môže to byť prevádzkovateľ skladu, ktorý nechal podlahu v nevyhovujúcom, nebezpečnom stave. Výnimočne môžu niesť právnu zodpovednosť agentúra aj sklad a vtedy časť odškodného vyplatí každý z nich.

Koľko vyplatí?

Ďalšou otázkou je, v akej výške má odškodné byť. Balík odškodného pozostáva z viacerých položiek, no tie hlavné sú bolestné a náhrada ušlej mzdy. Bolestné advokát stanoví s odvolaním sa na nezávislý lekársky posudok. Agentúrni aj stáli zamestnanci majú nárok na bolestné v rovnakej výške.

Čo sa náhrady ušlej mzdy týka, agentúrni a príležitostní pracovníci to majú ťažšie. Očakáva sa totiž, že pričom stáli zamestnanec má stály príjem, príjem agentúrneho pracovníka sa môže meniť z týždňa na týždeň. Ak sa agentúrny pracovník stane práceneschopným na 6 mesiacov, ako dokáže, že za ten čas by bol zarobil X tisíc libier, ak nemal agentúrou zaručený počet hodín a teda príjem?

Čo ak vinník tvrdí, že sa úraz nestal?

V prípade stálych zamestnancov takýto problém zriedka nastane. Na pracovnisku sú dobre a dlhodobo známi a poznajú kolegov a vedenie. Dobre vedia, na koho sa majú obrátiť v prípade úrazu, či kde je kniha úrazov, do ktorej treba údaje uviesť. Kolegovia-svedkovia sú ochotní dosvedčiť, že sa úraz stal.

Stáva sa však, že ak o odškodné požiada príležitostný pracovník, vinník poprie, že sa úraz stal alebo dokonca trvdí, že pracovník v deň úrazu v práci ani nebol. Samozrejme, pracovník musí urobiť hneď po úraze maximum pre to, aby neskôr vedel dokázať, kde a ako sa úraz stal: nahlásiť úraz osobne, telefonicky, SMS-kou či emailom; urobiť fotky; bezodkladne ísť k lekárovi a okrem zranení popísať aj okolnosti úrazu.

Advokát so znalosťou tejto právnej oblasti vie, ako sa s takýmito komplikáciami vysporiadať.

arrow pointing down
Testimonial:

"Went out of way to obtain information for me given unique circumstances of the case"

Housing department

Introducing Your Legal Team

Osbornes has an experienced team of specialist lawyers to assist with your case / situation

Sorry, no posts matched your criteria.

arrow pointing up

Camden

Livery House, 9 Pratt Street, London NW1 0AE
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660
DX Number 57053 Camden Town

Hampstead

28A Hampstead High Street, Hampstead, NW3 1QA
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660

Contact a Lawyer

Enter your details below to receive a call from Osbornes:


Speak

To a

Lawyer

  Request a Callback
close slider

Request a Callback