Chevron pointing up icon

Nie je právnik, ako právnik. Na koho sa obrátiť?

Solicitors in London

News article published on: 12th April 2021

Špecializujem sa na vybavovanie odškodného po úraze, dopravnej nehode a pochybení lekárov. Cieľom tohto článku je informovať komunitu o tom, prečo sa právnici v Anglicku špecializujú a aké výhody tým klienti získavajú.

Mesačne sa na mňa obráti 70-100 ľudí z česko-slovenskej komunity v Anglicku. Problémy sa vyskytujú rôznorodé. Spadajú do problematiky sociálneho zabezpečenia (benefits), rodinného práva (rozvody, spory o deti a majetok), nájomného práva (problémy s “landlordom” alebo spolobyvajucim), trestného práva (dopravné priestupky a vážnejšie trestné číny), pracovného práva (spor na pracovisku alebo prepustenie z práce).

Nie som schopný poskytnúť odborné rady alebo zastupovanie v týchto prípadoch, pretože sa daným právnym oblastiam nevenujem. Vždy sa však pokúsim danú osobu nasmerovať na iného právnika alebo úrad, ktorý by mohol pomôcť.

Existuje v Anglicku všeobecný právnik?

Väčšina právnikov praktizuje v 1-2 právnych oblastiach. Anglické právo je prehnane komplikované a navyše sa veľmi často mení. Pravidlo ktoré platilo minulý týždeň sa môže bez varovania zmeniť.
Zákony v Anglicku tvorí nielen parlament, ale aj vláda a navyše súdy. Keď niektorý z vyšších súdov (napríklad High Court, Court of Appeal alebo Supreme Court) vynesie rozsudok, všetky súdy na rovnakom a nižšom stupni sa od toho dňa musia riadiť novými pravidlami, ktoré rozsudok zaviedol. Pružnými aktualizáciami orgány reagujú na každodenný život s cieľom priblížiť zákony k realite života.

Aj bez neustálych aktualizácii, sú zákony Anglicka úžasné komplikované. Všeobecný právnik by nedokázal sledovať zmeny.

Prečo zvoliť “Specialist PI firm” pokiaľ ide o odškodnenie úrazu a rôznych incidentov?

V preklade ide o “Špecializovanú kompenzačnú advokátsku kanceláriu”. Mnoho kancelárii ponúka zastupovanie v nespočetných právnych oblastiach. Jeden právnik rieši pracovné právo, zmluvné právo, bytové právo, rodinné právo, imigračné právo a dokonca vybavuje odškodné po úraze. Ak klient poverí takéhoto právnika v súvislosti s nárokom na odškodné, často sa vyskytne niekoľko nenapraviteľných problémov:

1. Právnik bez špecializácie nepozná kompenzačné právo dosť dobre. Keď narazí na tvrdého odporcu, prípad zbytočne prehrá alebo dosiahne slabý výsledok. Keď sa to stane a klient je nespokojný, klient väčšinou nemá možnosť prípad odovzdať inému právnikovi.
2. Právnik bez špecializácie nemá kontakty a často ani financie na to, aby zabezpečil dobrých posudkových lekárov. Aspoň jeden posudok je vždy potrebný k vyčísleniu odškodného. Ortopedický posudok stojí okolo £1000, neurologický £2000, iné posudky aj £3000-£5000. Právnik dá klientovi možnosti takýto posudok uhradiť z vlastného vrecka, čo je pre klienta neprijateľné.
3. Právnik bez špecializácie nemá možnosť prípad svojho klienta poistiť proti prehre. Vystavuje tak klienta riziku, že za istých okolností bude musieť uhradiť trovy odporcu z odškodného.

arrow pointing down
Testimonial:

"The very recent addition of David Leadercramer to the team should be great – he is known as someone who gets results."

Legal 500 2020 - David Leadercramer

Introducing Your Legal Team

Osbornes has an experienced team of specialist lawyers to assist with your case / situation

arrow pointing up

Camden

Livery House, 9 Pratt Street, London NW1 0AE
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660
DX Number 57053 Camden Town

Hampstead

28A Hampstead High Street, Hampstead, NW3 1QA
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660

Your Privacy | Cookies Policy

Contact a Lawyer

Enter your details below to receive a call from Osbornes:


    Request Callback