Chevron pointing up icon

Ограничителни срокове за искове за медицинска небрежност

Solicitors in London

Ограничителни срокове за искове за медицинска небрежност

News article published on: 11th May 2020

Исковете за медицинска небрежност са обект на строги срокове, които, ако бъдат пропуснати, означават, че можете да загубите възможността да продължите делото си завинаги. След като започнах кариерата си като специалист по непредпазливост на травма, бях оставена с повишена осведоменост къде се намират клопките за адвокатската професия и изтичането на давностния срок, като правило, е една от най-често допусканите грешки.

Законът, уреждащ давностния срок, е изложен в Закона за давността от 1980 г. Накратко, трябва да изпратите иск за разглеждане в Съда в рамките на три години от датата на небрежност или датата, на която за пръв път сте узнали за небрежността, което от двете е по-късно.

Изчисляването на давността е изпълнено с усложнения, така че е важно да се консултирате с юридически съвет възможно най-скоро, ако искате да предявите иск. Съществуват особено сложни правила за оценка на „датата на узнаване“ на небрежността.

Според моя опит, трите години могат да се изпарят много бързо и забавянето увеличава риска от загуба на важни доказателства и спомените стават неясни, което може да намали точността на доказателствата, които давате на вашите адвокати. Бих ви препоръчала да говорите с адвокат в не по-късно от 12-18 месеца след инцидента, за да избегнете проблемите, които могат да бъдат причинени от забавяне и да дадете на претенцията си най-добрия шанс за успех.

Искът се признава от съдилищата за предявен към датата на получаване на формуляра за иск от съда, а не към датата, на която служителите на съда издават формуляра за искове.

Има изключения, при които стандартният 3-годишен срок няма да изтече по-късно, като най-често срещаният е:

Ако увреденото лице умре преди изтичането на давността, тогава искът се запазва за тяхното имение съгласно раздел 1 от Закона за реформата на закона от 1934 г. След това давностният срок се удължава до три години от датата на смъртта или дата на знанието на личния представител, което от двете е по-късно.

Давностният срок за всеки иск, предявен от дете (под 18 години), не започва да тече до 18-ия му рожден ден, което на практика означава, че те имат до 21-ия си рожден ден, за да издадат съдебно производство.

Когато лицето, което предявява иска, няма ментален капацитет, няма срок за издаване на съдебно производство. Оценката на капацитета не винаги е проста и адвокатите трябва да са внимателни, когато определят дали клиентът им няма капацитет да взема свои собствени решения или не.

Съдът има право да упражнява правото си на преценка, за да разреши съдебното производство да бъде издавано извън давностния срок, но това е запазено за изключителни случаи и има много специфични критерии, определени от съдилищата, за да предизвикат преценката на Съда да разреши искът да продължи след това време.

Ако сте жертва на медицинска небрежност се обадете на безплатна консултация на Снежина Янкова на 020 76189013 или 07516 441448 / syankova@osbornes.net

arrow pointing down
Testimonial:

"Stuart Kightley is praised for his expertise in catastrophic and fatal claims. Clients say he is very impressive, in terms of both his experience and his management of the personal injury team"."

Chambers & Partners 2014

Introducing Your Legal Team

Osbornes has an experienced team of specialist lawyers to assist with your case / situation

arrow pointing up

Camden

Livery House, 9 Pratt Street, London NW1 0AE
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660
DX Number 57053 Camden Town

Hampstead

28A Hampstead High Street, Hampstead, NW3 1QA
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660

Your Privacy | Cookies Policy

Contact a Lawyer

Enter your details below to receive a call from Osbornes:


    Request Callback