Chevron pointing up icon

Медицинска небрежност

Solicitors in London

News article published on: 14th January 2019

Ако сте получили неадекватни медицински грижи, вие може да предявите иск за обезщетение по-скоро срещу NHS Trust, отговорен за болницата в която сте получили съответните гружи, а не срещу индивидуален лекар, медицинска сестра, стоматолог или друг медицински специалист. 

Съгласно английското законодателство, можете да предявите иск за обезщетение само за наранявания и свързаните с тях финансови загуби, ако можете да докажете, че ответната страна е постъпила „небрежно“ и че това ви е причинило загуба или вреда. “Небрежност” в юридическия смисъл на думата означава грешка, която не би била направена от нито един разумно компетентен специалист в съответната област. Ако някой разумно компетентен специалист би направил същото, то искът ви ще бъде несъстоятелен. 

Това означава, че трябва да докажем, че е настъпило нарушение на задълженията за медицинска грижа от страна на съответния специалист както и че това нарушение на задълженията ви е причинило вреди и загуби. Прилага се тест, чиито условия трябва да бъдат изпълнени, преди да можем да докажем нарушение на задълженията за медицинска грижа. Необходимо е също да имаме и копия от медицинската ви документация, които ще изпратим на независим медицински експерт, който ще ги прегледа и прецени дали има основание за предявяване на иск за обезщетение. Експертът може също така да коментира причинно-следствената връзка между медицинско обслужване и нараняването което сте получили. В случай на по-сложни казуси, може да се наложи и допитване до други експерти. 

Можете да предявите иск за обезщетение за щетите които лично сте претърпели (наричани „общи щети“) и за всякакви финансови загуби, причинени по небрежност (наричани „специални щети“). 

1. Общи щети 

Това е компенсация за болката и страданието и загубата на удоволствие от живота, в резултат от небрежност. Без медицинско заключение относно вашите наранявания, ние не можем да преценим стойността на този елемент от иска. Винаги е по-добре да имате изготвен медицински доклад, преди да се съгласите с обезщетението, така че всички аспекти да бъдат взети под внимание. Също така ще трябва да подготвим свидетелски показания от ваше име и ако е необходимо от ваши приятели и семейството ви, които да описват трудностите, които изпитвате. 

2. Специални щети 

В допълнение към общите щети, може да имате право на обезщетение за „специални вреди“, които могат да включват медицински такси, пътни разходи, загуба на доходи, разходи за грижи и всички други непредвидени разходи в резултат от предявената небрежност. 

Понякога, ако искът е оспорен, ответната страна може да предложи обезщетение с намален размер като компромисен вариант. Ако това се случи, ние ще ви посъветвам дали намалената сума трябва да бъде приета, вместо да отидете в съда, където рискувате да загубите. 

Законовият срок за преследване на иск за медицинска небрежност е 3 години от датата на нараняването или 3 години от датата, на която сте узнали, че вашето нараняване се дължи на небрежността на друго лице.


Ампутация на горен крайник над лакътяИск за фатална злополука Сам Колард, адвокати ОсборнсАндрю Мидълхърст наскоро уреди иск на велосипедист, който е получил нараняване на рамото и китката си, докато карал колело по лондонска улица за сума от около 100 000 британски лири.Иск за фатална злополука е уреден за £ 125 000БОбмисляте ли да смените адвокатите които ви представляват?Бланка Диего, адвокат в Отдела за физически травми на адвокати Осборнс, уреди иск за 30-годишен испански колоездач, участвал в пътнотранспортно произшествие в Бристол.Велосипедист, с фрактура на гръб и таз, след като шофьор се откланя  при грешен завой и се врязва в него..Казус медицинска небрежност: Нараняване от канюла след венозно вливане на желязоИскове за травма – път към възстановяванеМлада пешеходка, губи живота си при пътнотранспортно произшествие. Искът е уредена за близо £50 000.
arrow pointing down
Testimonial:

"I would like to thank everyone in my case for the excellent job!"

Wills, Probate & Disputed Estates client

Introducing Your Legal Team

Osbornes has an experienced team of specialist lawyers to assist with your case / situation

arrow pointing up

Camden

Livery House, 9 Pratt Street, London NW1 0AE
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660
DX Number 57053 Camden Town

Hampstead

28A Hampstead High Street, Hampstead, NW3 1QA
Tel: 020 7485 8811 Fax: 020 7485 5660

Your Privacy | Cookies Policy

Contact a Lawyer

Enter your details below to receive a call from Osbornes:


    Request Callback